37. Ung thư biểu mô tế bào vảy nguyên phát của tuyến giáp: Báo cáo một trường hợp hiếm gặp

Mai Thị Thuỳ, Lưu Xuân Thông, Dương Hoàng Hảo, Tạ Văn Tờ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Ung thư biểu mô tế bào vảy nguyên phát của tuyến giáp rất hiếm gặp, chiếm dưới 1% trong tổng số các ung thư tuyến giáp. Hiện nay, nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của loại u này vẫn chưa rõ ràng. Tiên lượng của típ mô học này rất xấu do u thường tái phát tại chỗ, di căn hạch và di căn xa. Việc chẩn đoán đúng rất có ý nghĩa trong điều trị và tiên lượng bệnh. Tuy nhiên, chẩn đoán nguồn gốc của u thường khó phân biệt với các ung thư biểu mô tế bào vảy từ vùng cổ xâm lấn hoặc di căn tới tuyến giáp. Ở đây, chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh nhân nữ, 57 tuổi, có khối u ở 2 thùy tuyến giáp và được chẩn đoán là ung thư biểu mô tế bào vảy nguyên phát tại tuyến giáp. Mục đích báo cáo nhằm cung cấp thêm thông tin lâm sàng và giải phẫu bệnh của típ mô học hiếm gặp này tại tuyến giáp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Au JK, Alonso J, Kuan EC, Arshi A, St. John MA. Primary Squamous Cell Carcinoma of the Thyroid: A Population-Based Analysis. Otolaryngol Neck Surg. 2017; 157(1):25-29. doi:10.1177/0194599817698436.
2. Ou D, Ni C, Yao J, et al. Clinical analysis of 13 cases of primary squamous-cell thyroid carcinoma. Front Oncol. 2022;12. Accessed June 24, 2023. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2022.956289.
3. Baloch ZW, Asa SL, Barletta JA, et al. Overview of the 2022 WHO Classification of Thyroid Neoplasms. Endocr Pathol. 2022; 33(1):27-63. doi:10.1007/s12022-022-09707-3.
4. Jung CK, Bychkov A, Kakudo K. Update from the 2022 World Health Organization Classification of Thyroid Tumors: A Standardized Diagnostic Approach. Endocrinol Metab Seoul Korea. 2022; 37(5): 703-718. doi:10.3803/EnM.2022.1553.
5. Al-janabi MH, Zainab H, Wannous H, et al. Metastatic squamous cell carcinoma of the lung to the thyroid gland presented as nodular goiter: a rare case report. Ann Med Surg. 2023; 85(5): 2162. doi:10.1097/MS9.0000000000000682.
6. Cho JK, Woo SH, Park J, Kim MJ, Jeong HS. Primary squamous cell carcinomas in the thyroid gland: an individual participant data meta-analysis. Cancer Med. 2014; 3(5): 1396-1403. doi:10.1002/cam4.287.
7. Zhao X, Hao P, Tian J, et al. Primary and metastatic squamous cell carcinoma of the thyroid gland: Two case reports. Open Life Sci. 2022; 17(1): 1148-1154. doi:10.1515/biol-2022-0475.
8. Hsieh ML, Besch BM, Peterson JEG, Henson C. Primary squamous cell carcinoma of the thyroid treated with concurrent chemoradiation and palliative immunotherapy: a case report. J Med Case Reports. 2022; 16(1):364. doi:10.1186/s13256-022-03596-0.
9. Zheng R zhe, Huang G hui, Xu Y jie. A Primary Squamous Cell Carcinoma of the Thyroid Presenting as the Anaplastic Thyroid Carcinoma: A Case Report. Front Surg. 2020; 7. Accessed June 8, 2023. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsurg.2020.590956.
10. Lam AK yin. Squamous cell carcinoma of thyroid: a unique type of cancer in World Health Organization Classification. Endocr Relat Cancer. 2020; 27(6): R177-R192. doi:10.1530/ERC-20-0045.
11. Bernadett Lévay, Alexandra Kiss, Ferenc Oberna, et al. Primary squamous cell carcinoma of the thyroid -case report of a rare disease. doi:10.21203/rs.3.rs-2654594/v1.
12. Yang S, Li C, Shi X, et al. Primary Squamous Cell Carcinoma in the Thyroid Gland: A Population-Based Analysis Using the SEER Database. World J Surg. 2019; 43(5): 1249-1255. doi:10.1007/s00268-019-04906-2.
13. Dr. Doaa Al Ghamdi DrBA. Dedifferentiated Squamous Cell Carcinoma Components in Poorly Differentiated Thyroid Carcinoma. Published October 5, 2021. Accessed June 24, 2023. https://doi.org/10.52402/Pathology206.
14. Liu G, Xu X, Chen G, Liu Z. Analysis of primary and secondary squamous cell carcinoma of the thyroid gland: a retrospective study. Gland Surg. 2021; 10(2):55966-55566. doi:10.21037/gs-20-628.
15. Kao NH, Tan CS, Koh AJH. The Utility of Immunohistochemistry in Differentiating Metastatic Primary Squamous Cell Carcinoma of the Thyroid from a Primary Lung Squamous Cell Carcinoma. Case Rep Endocrinol. 2019; 2019:e8641267. doi:10.1155/2019/8641267.
16. Bishop JA, Sharma R, Westra WH. PAX8 immunostaining of anaplastic thyroid carcinoma: a reliable means of discerning thyroid origin for undifferentiated tumors of the head and neck. Hum Pathol. 2011; 42(12): 1873-1877. doi:10.1016/j.humpath.2011.02.004.
17. Koyama S, Fujiwara K, Nosaka K, et al. Immunohistochemical Features of Primary Pure Squamous Cell Carcinoma in the Thyroid: An Autopsy Case. Case Rep Oncol. 2018; 11(2): 418-424. doi:10.1159/000490410.
18. Yan W, Chen H, Li J, Zhou R, Su J. Primary squamous cell carcinoma of thyroid gland: 11 case reports and a population-based study. World J Surg Oncol. 2022; 20(1): 352. doi:10.1186/s12957-022-02814-9.
19. Jiang Z, LaRoe M, Sultana S. ODP454 A Middle Aged Woman With a Thyroid Cyst: A Case of Squamous Cell Carcinoma of the Thyroid. J Endocr Soc. 2022; 6(Supplement_1):A754. doi:10.1210/jendso/bvac150.1557.