28. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhi ung thư dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Đỗ Mỹ Linh, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thuý Hồng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) ở trẻ dưới 5 tuổi bị ung thư điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu từ 7/2022 đến 3/2023 tại Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương. Có 150 trẻ ung thư dưới 5 tuổi trong thời gian nghiên cứu. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dao động từ 11,4 đến 28% và không có sự khác biệt giữa nhóm u đặc và bạch cầu cấp. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (SDD) thể nhẹ cân, thấp còi, gầy còm lần lượt là 28%, 17,3% và 24%. Các yếu tố có liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và SDD thể gầy còm là giai đoạn bệnh, mắc tiêu chảy cấp 2 tuần trước khi nhập viện, đã điều trị hoá chất. Các yếu tố khác như loại bệnh ung thư và bệnh hô hấp kèm theo trước khi điều trị ít ảnh hưởng đến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nutrition regimen for cancer patients. Accessed July 15, 2016. http://www.ungthu.org/tailieu/PDFs/Che-do-dinh-duong-cho-benh-nhan-ung-thu.pdf.
2. Israëls T, Chirambo C, Caron HN, Molyneux EM. Nutritional status at admission of children with cancer in Malawi. Pediatr Blood Cancer. 2008; 51(5): 626-628. doi:10.1002/pbc.21697.
3. Bauer J, Jürgens H, Frühwald MC. Important aspects of nutrition in children with cancer. Adv Nutr. 2011; 2(2): 67-77.
4. Bourdel-Marchasson I, Blanc-Bisson C, Doussau A, et al. Nutritional Advice in Older Patients at Risk of Malnutrition during Treatment for Chemotherapy: A Two-Year Randomized Controlled Trial. PLoS ONE. 2014; 9(9): e108687. doi:10.1371/journal.pone.0108687.
5. Nguyễn Thị Hoài Anh, Bùi Ngọc Lan NL. Mô hình bệnh ung thư bệnh viện Nhi trung ương 2008-2014. In: ; 2016.
6. Vũ Thị Linh. Tình Trạng Dinh Dưỡng Của Bệnh Nhân Ung Thư Trước Điều Trị Hóa Chất Tại Khoa Ung Bướu Bệnh Viện Nhi Trung Ương. Luận văn thạc sĩ Y học. Đại học Y Hà Nội; 2017.
7. Pedrosa F, Bonilla M, Liu A, et al. Effect of malnutrition at the time of diagnosis on the survival of children treated for cancer in El Salvador and Northern Brazil. J Pediatr Hematol Oncol. 2000; 22(6): 502-505. doi:10.1097/00043426-200011000-00005.
8. Shah P, Jhaveri U, Idhate TB, Dhingra S, Arolkar P, Arora B. Nutritional status at presentation, comparison of assessment tools, and importance of arm anthropometry in children with cancer in India. Indian J Cancer. 2015; 52(2): 210. doi:10.4103/0019-509X.175838.
9. Tah PC, Nik Shanita S, Poh BK. Nutritional status among pediatric cancer patients: a comparison between hematological malignancies and solid tumors. J Spec Pediatr Nurs JSPN. 2012; 17(4): 301-311. doi:10.1111/j.1744-6155.2012.00341.x.
10. Srivastava R, Pushpam D, Dhawan D, Bakhshi S. Indicators of malnutrition in children with cancer: A study of 690 patients from a tertiary care cancer center. Indian J Cancer. 2015; 52(2): 199-201. doi:10.4103/0019-509X.175825.