U xơ thể xơ cứng tại xương sườn: Báo cáo ca lâm sàng và y văn

Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Duy Huề, Lê Thanh Dũng, Nguyễn Nhật Quang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

U xơ thể xơ cứng (Desmoplastic fibroma) tại xương sườn rất hiếm gặp. Các dấu hiệu chẩn đoán hình ảnh của u thường không đặc hiệu có thể tương tự các u xương khác. Mặc dù vậy, do tính chất xâm lấn và tỷ lệ tái phát cao sau phẫu thuật nên sự hiểu biết về các đặc điểm hình ảnh và mô bệnh học của loại u này là cần thiết trong chẩn đoán và điều trị. Chúng tôi thu thập thông tin và báo cáo một trường hợp bệnh nhân nữ 30 tuổi có tổn thương tiêu xương sườn 9 bên phải trên cắt lớp vi tính, được phẫu thuật cắt hoàn toàn khối u với kết quả mô bệnh học u xơ thể xơ cứng, đồng thời tham khảo y văn các ca bệnh đã được báo cáo.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Taconis WK, Schütte HE, van der Heul RO. Desmoplastic fibroma of bone: a report of 18 cases. Skeletal Radiol. 1994;23(4):283-288. doi:10.1007/BF02412362
2. Böhm P, Kröber S, Greschniok A, Laniado M, Kaiserling E. Desmoplastic fibroma of the bone. A report of two patients, review of the literature, and therapeutic implications. Cancer. 1996;78(5):1011-1023. doi:10.1002/(SICI)1097-0142(19960901)78:5<1011::AID-CNCR11>3.0.CO;2-5
3. Smith SE, Kransdorf MJ. Primary musculoskeletal tumors of fibrous origin. Semin Musculoskelet Radiol. 2000;4(1):73-88. doi:10.1055/s-2000-6856
4. Butters M, Hamann H, Mohr W. Desmoplastic fibroma of the rib. Thorac Cardiovasc Surg. 1985;33(5):317-318. doi:10.1055/s-2007-1014150
5. Barbashina V, Karabakhtsian R, Aisner S, Bolanowski P, Patterson F, Hameed M. Desmoplastic fibroma of the rib. Arch Pathol Lab Med. 2002;126(6):721-722. doi:10.1043/0003-9985(2002)126<0721:DFOTR>2.0.CO;2
6. Ayadi-Kaddour A, Ben Slama S, Braham E, et al. [Desmoplastic fibroma of the rib: two case reports]. Ann Pathol. 2005;25(5):398-401. doi:10.1016/s0242-6498(05)80149-x
7. Okubo T, Saito T, Takagi T, Suehara Y, Kaneko K. Desmoplastic fibroma of the rib with cystic change: a case report and literature review. Skeletal Radiol. 2014;43(5):703-708. doi:10.1007/s00256-013-1772-7
8. Stefanidis K, Benakis S, Tsatalou E, Ouranos V, Chondros D. Computed tomography and magnetic resonance imaging of desmoplastic fibroma with simultaneous manifestation in two unusual locations: a case report. J Med Case Reports. 2011;5:28. doi:10.1186/1752-1947-5-28
9. Ober WB. Tumors and Tumorous Conditions of the Bones and Joints. Yale J Biol Med. 1959;31(4):252-253.
10. Sanfilippo NJ, Wang GJ, Larner JM. Desmoplastic fibroma: a role for radiotherapy? South Med J. 1995;88(12):1267-1269. doi:10.1097/00007611-199512000-00016
11. Nag HL, Kumar R, Bhan S, Awasthy BS, Julka PK, Ray RR. Radiotherapy for desmoplastic fibroma of bone: a case report. J Orthop Surg Hong Kong. 2003;11(1):90-93. doi:10.1177/230949900301100117
12. Matono H, Oda Y, Nakamori M, et al. Correlation between beta-catenin widespread nuclear expression and matrix metalloproteinase-7 overexpression in sporadic desmoid tumors. Hum Pathol. 2008;39(12):1802-1808. doi:10.1016/j.humpath.2008.05.005