30. Sự hài lòng của người dân về chương trình khám bệnh tình nguyện của Trường Đại học Y Hà Nội tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Lê Thị Ngọc Anh, Nguyễn Diệp Anh, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thị Vân Dung, Phạm Thị Lan Thanh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Sự hài lòng của người bệnh là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá uy tín, chất lượng phục vụ của dịch vụ y tế, đồng thời là thước đo phản ánh kết quả đầu ra của các dịch vụ y tế. Nghiên cứu nhằm mô tả sự hài lòng của người dân về chương trình khám bệnh tình nguyện của Trường Đại học Y Hà Nội tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 81 người dân đến khám bệnh miễn phí tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Bộ câu hỏi được xây dựng và chỉnh sửa dựa trên quyết định số 4939/QĐ-BYT ngày 15 tháng 9 năm 2016: Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Kết quả cho thấy điểm trung bình mức độ hài lòng chung của người dân đến khám bệnh miễn phí là 4,75/5 điểm, trong đó tỷ lệ hài lòng của người dân đánh giá chung trong toàn bộ các khâu của chương trình đạt 100%. Trong đó, người dân hài lòng nhất ở khâu thực hiện cận lâm sàng (4,87 ± 0,34 điểm) và hài lòng thấp nhất ở khâu tiếp cận truyền thông chương trình (4,69 ± 0,64 điểm). Kết quả nghiên cứu này đã góp phần giúp các tổ chức tình nguyện có thêm cơ sở xây dựng nền tảng chiến lược, đảm bảo tốt công tác tổ chức các chương trình khám bệnh tình nguyện nhằm tăng sự hài lòng của người dân và giảm gánh nặng bệnh tật cho ngành y tế.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Karaca A, Durna Z. Patient satisfaction with the quality of nursing care. Nurs Open. 2019;6(2):535-545. doi:10.1002/nop2.237
2. Doyle C, Lennox L, Bell D. A systematic review of evidence on the links between patient experience and clinical safety and effectiveness. BMJ Open. 2013;3(1):e001570. doi:10.1136/b mjopen-2012-001570
3. Peterson KM, Huisingh CE, Girkin C, et al. Patient satisfaction with care in an urban tertiary referral academic glaucoma clinic in the US. Patient Prefer Adherence. 2018;12:775-781. doi:10.2147/PPA.S162439
4. Bộ Y tế. Quyết định 6858/QĐ-BYT Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 2016. Accessed December 28, 2023. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quy et-dinh-6858-QD-BYT-Bo-tieu-chi-chat-luong-b enh-vien-Viet-Nam-2016-331011.aspx
5. Vũ Văn Du, Nguyễn Huy Tuấn, Nông Minh Hoàng, và cs. Hài lòng của người bệnh đến khám ngoại trú tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2023;168(7):226-236. doi:10.52852/tcncyh.v168i7.1763
6. Nguyễn Huy Ngọc, Lê Cao Anh Huy, Thái Thị Thanh Thủy, và cs. Thực trạng sự hài lòng của người nhà bệnh nhi điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023;528(2). doi:10.51298/vmj.v528i2.6117
7. Anderson JC, Gerbing DW. Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin. 1988;103(3):411-423. doi:10.1037/0033-2909.103.3.411
8. Bộ Y tế. Quyết định 4939/QĐ-BYT Kế hoạch triển khai đề án đo lường sự hài lòng người dân dịch vụ y tế công 2016. Accessed December 27, 2023. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-4939-QD-BYT-Ke-hoach-trien-khai-de-an-do-luong-su-h ai-long-nguoi-dan-dich-vu-y-te-cong-2016-322 035.aspx
9. Trần Thị Lý, Lê Văn Nhân, Nguyễn Thị Kim Chung. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện Việt - Nhật năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023;523(2). doi:10.51298/vmj.v523i2.4536
10. Võ Thị Kim Anh, Trần Văn Hưởng, Huỳnh Minh Chín, và cs. Sự hài lòng của người bệnh và một số yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các trạm y tế huyện Bàu Bàng, Bình dương năm 2019. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022;514(2). doi:10.51298/vmj.v514i2.2656
11. Châu Học Khiêm, Nguyễn Thị Thiện Trâm, Thái Khắc Minh. Khảo sát sự hài lòng về việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân ngoại trú có bảo hiểm y tế tại trung tâm y tế huyện Phước Long năm 2022. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022;520(2). doi:10.51298/vmj.v520i2.4192
12. Bùi Tuấn Khoa, Nguyễn Thanh Bình, Lê Hữu Lự, và cs. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. Published online October 10, 2018. Accessed December 28, 2023. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/423
13. Niên Thị Thiện Mỹ, Nguyễn Hoàng Thanh. Sự hài lòng của người bệnh nội trú tại bệnh viện y dược cổ truyền Tuyên Quang năm 2021-2022. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023;522(1). doi:10.51298/vmj.v522i1.4286
14. Mai Anh Đào, Đỗ Thị Mai. Sự hài lòng của người cao tuổi khám chữa bệnh tại trạm y tế xã phường, thành phố Nam Định năm 2022. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023;527(2). doi:10.51298/vmj.v527i2.5850
15. Hoàng Anh Tuấn, Trịnh Thị Như Ngọc, Nguyễn Đức Trung, Đỗ Xuân Thắng, Nguyễn Việt Hùng. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với hoạt động cấp phát thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú tại bệnh viện TWQD 108 năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022;514(2). doi:10.51298/vmj.v514i2.2652