32. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian nằm viện của bệnh nhân phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính

Ngô Mạnh Hùng, Nguyễn Diệu Linh, Phạm Anh Vũ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu thực hiện trên 47 bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính tại Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức từ tháng 08/2022 đến tháng 07/2023, với mục tiêu xác định các yếu tố lâm sàng ảnh hưởng đến thời gian nằm viện. Độ tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân nghiên cứu là 57,55 tuổi; thời gian nằm viện trung bình là 7,5 ± 5,4 ngày. Nghiên cứu đã xác định được 4 yếu tố ảnh hưởng (kéo dài) thời gian nằm viện, bao gồm: (1) giới nữ (15,16 ngày so với 6,38 ngày); (2) tuổi trên 70 (10,9 ngày so với 6,54 ngày); (3) tiền sử dùng thuốc chống đông (11,85 ngày so với 6,7 ngày); và (4) tiền sử tăng huyết áp (10,9 ngày so với 6,54 ngày).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Yang W, Huang J. Chronic Subdural Hematoma. Neurosurg Clin N Am. 2017;28(2):205-210. doi:10.10 16/j.nec.2016.11.002
2. Kudo H, Kuwamura K, Izawa I, et al. Chronic Subdural Hematoma in Elderly People: Present Status on Awaji Island and Epidemiological Prospect. Neurol Med Chir (Tokyo). 1992;32(4):207-209. doi:10.2176/nm c.32.207
3. Stubbs DJ, Davies BM, Bashford T, et al. Identification of factors associated with morbidity and postoperative length of stay in surgically managed chronic subdural haematoma using electronic health records: a retrospective cohort study. BMJ Open. 2020;10(6):e037385. doi: 10.1136/bmjopen-2020-037385
4. Dowlati E, Sarpong K, Triano M, et al. Outcomes of Surgical Evacuation of Chronic Subdural Hematoma in the Aged: Institutional Experience and Systematic Review. World Neurosurg. 2020;144:270-282.e1. doi:10.1016/j.wneu.2020.08.118
5. Hendrix P, Goren O, Dalal S, et al. In-hospital mortality rates, complication rates, length of stay, and total costs of > 14,000 chronic subdural hematomas treated in the U.S. between 2016 and 2020: Query of the premier health-care database. Surg Neurol Int. 2022;13:364. doi:10. 25259/SNI_508_2022
6. Ou Y, Yu X, Liu X, et al. A Comparative Study of Chronic Subdural Hematoma in Patients With and Without Head Trauma: A Retrospective Cross Sectional Study. Front Neurol. 2020;11:588242. doi:10.3389/fneur.2020.588242
7. Ou Y, Fan W, Yu X, et al. A Single-Center Analysis of Sex Differences in Patients With Chronic Subdural Hematoma in China. Front Neurol. 2022;13:888526. doi:10.3389/fneur.2 022.888526
8. Ngô Mạnh Hùng. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh bệnh nhân máu tụ dưới màng cứng mạn tính được điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức từ 2017 - 2018. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021;500(1):208-211. doi:10.51298/v mj.v500i1.327
9. Dương LX, Hiếu NK. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não và kết quả điều trị phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính. J 108 - Clin Med Phamarcy. 2022;17(4)105-111. doi:10.52389/ydl s.v17i4.1244
10. Hoffman H, Jalal MS, Bunch KM, et al. Management of chronic subdural hematoma with the subdural evacuating port system: Systematic review and meta-analysis. J Clin Neurosci. 2021;86:154-163. doi:10.1016/j.jocn.2021.01.039
11. World Health Organization (WHO). Global adult tobacco survey 2015. https://extranet.who.int/ncd smicrodata/index.php/catalog/875 (accessed 18 Jul 2023).
12. Tạc Văn Nam. Thực trạng sử dụng và kiến thức, thái độ của người uống rượu, bia ở thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn năm 2014. Trung tâm truyền thông GDSK Bắc Kạn.
13. De Bonis P, Olei S, Mongardi L, et al. Chronic subdural hematoma in patients aged 80 years and older: A two-centre study. Clin Neurol Neurosurg. 2018;170:88-92. doi:10.1016/j.clineuro.2018.05.002
14. Yu X, Wu L, Ou Y, et al. Clinical characteristics and outcomes of chronic subdural hematoma in patients with a history of antiplatelet therapy. Clin Neurol Neurosurg. 2021;208:106817. doi:10.1016/j.cline uro.2021.106817
15. Kostić A, Kehayov I, Stojanović N, et al. Spontaneous chronic subdural hematoma in elderly people - Arterial hypertension and other risk factors. J Chin Med Assoc JCMA. 2018;81(9):781-786. doi:10.1016/j.jc ma.2018.03.010