33. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng tử vong của người bệnh COVID-19 tại Hà Nội năm 2021

Nguyễn Công Huy, Đào Hữu Thân, Đinh Văn Quý, Nguyễn Việt Anh, Phạm Thị Kiều Loan, Lê Vĩnh Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu thuần tập hồi cứu sử dụng dữ liệu sẵn có nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến tình trạng tử vong của người bệnh COVID-19 tại Hà Nội trong năm 2021. Phương pháp phân tích sống còn và mô hình hồi quy Cox được áp dụng để đánh giá mối liên quan giữa tình trạng tử vong của người bệnh và một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong năm 2021 tỷ lệ chết/mắc (CFR) của bệnh COVID-19 tại Hà Nội là 0,69%. Tuổi trên 60 là yếu tố liên quan chặt chẽ đến tình trạng tử vong của người bệnh COVID-19 (HR = 19,64; 95%CI: 13,41 - 28,75), tiếp theo là tình trạng mắc bệnh lý nền kèm theo (HR = 2,62; 95%CI: 2,00 - 3,42). Tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vắc xin là yếu tố bảo vệ với HR = 0,27 (95%CI: 0,2,0 - 0,35). Chưa ghi nhận nam giới là yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. COVID-19 Epidemiological Update Edition 159. Published online September 29, 2023. Accessed December 3, 2023. https://www.who.int/publica tions/m/item/covid-19-epidemiological-update-29-september-2023
2. WHO Representative Office for Viet Nam. COVID-19 in Viet Nam Situation Report 109. Published online July 6, 2023. Accessed November 25, 2023. https://www.who.int/vietna m/internal-publications-detail/covid-19-in-viet-n am-situation-report-109
3. Biswas M, Rahaman S, Biswas TK, et al. Association of Sex, Age, and Comorbidities with Mortality in COVID-19 Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Intervirology. 2021;64(1):36-47. doi:10.1159/000512592
4. Jutzeler CR, Bourguignon L, Weis CV, et al. Comorbidities, clinical signs and symptoms, laboratory findings, imaging features, treatment strategies, and outcomes in adult and pediatric patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Travel Med Infect Dis. 2020;37:101825. doi:10.1016/j.tmaid.2020.101825
5. Li J, Huang DQ, Zou B, et al. Epidemiology of COVID-19: A systematic review and meta-analysis of clinical characteristics, risk factors, and outcomes. J Med Virol. 2021;93(3):1449-1458. doi:10.1002/jmv.26424
6. Dessie ZG, Zewotir T. Mortality-related risk factors of COVID-19: a systematic review and meta-analysis of 42 studies and 423,117 patients. BMC Infect Dis. 2021;21(1):855. doi:10.1186/s12879-021-06536-3
7. Bộ Y tế. Quyết định 3638/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19. Published online July 30, 2021. Accessed July 5, 2022. https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-3638-qd-byt-bo-y-te-206575-d1.html
8. Bộ Y tế. Công văn 10526/BYT-KCB 2021 xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện. Published online December 12, 2021. Accessed July 8, 2022. https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-10526-by t-kcb-2021-xet-nghiem-de-phat-hien-nguoi-m ac-covid-19-va-cho-nguoi-benh-ra-vien-21426 7-d6.html
9. Bộ Y tế. Công văn 11042/BYT-DP 2021 điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19. Published online December 29, 2021. Accessed July 8, 2022. https://luatvietnam.vn/y-te/cong-v an-11042-byt-dp-2021-dieu-chinh-dinh-nghia-c a-benh-covid-19-214917-d6.html
10. Mathieu E, Ritchie H, Rodés-Guirao L, et al. Coronavirus Pandemic (COVID-19). Our World Data. Published online March 5, 2020. Accessed November 1, 2023. https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid
11. Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM đạt kết quả tích cực. Trang tin Điện tử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Accessed November 1, 2023. http://www.thanhuytphcm.vn/tin-tuc/cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-tphcm-dat-ket-qua-tich-cuc-1491889186
12. Báo điện tử VOV. 4 đợt giãn cách để đưa Thủ đô Hà Nội sang giai đoạn bình thường mới. VOV.VN. Published September 19, 2021. Accessed October 27, 2023. https://vov.vn/xa-hoi/4-dot-gian-cach-de-dua-thu-do-ha-noi-sang-giai-doan-binh-thuong-moi-891853.vov
13. Berenguer J, Ryan P, Rodríguez-Baño J, et al. Characteristics and predictors of death among 4035 consecutively hospitalized patients with COVID-19 in Spain. Clin Microbiol Infect. 2020;26(11):1525-1536. doi:10.1016/j.cmi.2020.07.024
14. Do TV, Manabe T, Vu GV, et al. Clinical characteristics and mortality risk among critically ill patients with COVID-19 owing to the B.1.617.2 (Delta) variant in Vietnam: A retrospective observational study. PLOS ONE. 2023;18(1):e0279713. doi:10.1371/journal.pone.0279713
15. Dien TC, Van Nam L, Thach PN, et al. COVID-19 patients hospitalized after the fourth wave of the pandemic period in Vietnam: Clinical, laboratory, therapeutic features, and clinical outcomes. J Formos Med Assoc. 2023;23:S0929-6646. Published online August 12, 2023. doi:10.1016/j.jfma.2023.07.020
16. Đỗ Văn Trang, Đỗ Hà Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Thắm, và cs. Tỉ lệ tử vong và đặc điểm các trường hợp tử vong ở bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện dã chiến-3 Bình Dương. Vietnam Med J. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3668
17. Muthukrishnan J, Vardhan V, Mangalesh S, et al. Vaccination status and COVID-19 related mortality: A hospital based cross sectional study. Med J Armed Forces India. 2021;77:S278-S282. doi:10.1016/j.mjafi.2021. 06.034
18. Pormohammad A, Zarei M, Ghorbani S, et al. Effectiveness of COVID-19 Vaccines against Delta (B.1.617.2) Variant: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Studies. Vaccines. 2022;10(1):23. doi:10.3390/vaccines 10010023
19. Mohammed I, Nauman A, Paul P, et al. The efficacy and effectiveness of the COVID-19 vaccines in reducing infection, severity, hospitalization, and mortality: a systematic review. Hum Vaccines Immunother. 2022;18(1):2027160. doi:10.1080/21645515.2022.2027160
20. Hayawi K, Shahriar S, Serhani MA, et al. Vaccine versus Variants (3Vs): Are the COVID-19 Vaccines Effective against the Variants? A Systematic Review. Vaccines. 2021;9(11):1305. doi:10.3390/vaccines9111305