34. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa Răng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2023

Lưu Văn Tường, Trương Ngân Giang, Phạm Thị Thùy Trang, Đỗ Văn Đức, Đinh Diệu Hồng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chất lượng dịch vụ y tế tác động đến sự hài lòng của người bệnh và ngược lại sự hài lòng của người bệnh có thể đánh giá được hiệu quả của các dịch vụ do bệnh viện và ngành y tế cung cấp. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa Răng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2023 và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 125 người bệnh điều trị tại Khoa Răng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2023. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người bệnh hài lòng với các yếu tố là trên 70%. Nhóm đối tượng trình độ học vấn THCS có tỷ lệ hài lòng cao hơn nhóm trình độ học vấn THPT về yếu tố cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ với 95%CI: 0,04 - 0,81. Người bệnh nữ giới có tỷ lệ hài lòng cao hơn nam giới về yếu tố thái độ ứng xử và năng lực chuyên môn nhân viên y tế với 95%CI: 1,03 - 6,08. Đa số người bệnh hài lòng khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa Răng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sự hài lòng có mối liên quan với yếu tố giới tính và trình độ học vấn, không có mối liên quan với yếu tố tuổi tác.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. Strategic Plan for Strengthening Health Systems in the WHO Western Pacific Region. Accessed January 5, 2024. https://library.uerm.edu.ph/kohaimages/UERM/repository/WHO%20Publications/014244.pdf
2. Muhondwa EPY, Leshabari MT. Patient satisfaction at the Muhimbili National Hospital in Dar Es Salaam, Tanzania. East Afr J Public Health. 2008;5(2):67-73.
3. Trịnh Thị Thúy Hằng. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khám bệnh tại Khoa Khám theo yêu cầu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2014. Luận văn thạc sỹ. Trường Đại học Y Hà Nội, 2014. Published September 23, 2015.
4. Tăng Thị Lưu. Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân đối với Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Luận văn Thạc sĩ. Đại học Đà Nẵng. Published online 2011.
5. Phùng Thị Thu Hà, Trần Thị Thu Hiền. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ y tế tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới - Quảng Bình. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn. 2012;72(3). doi:10.26459/hujos-ssh.v72i3.3581
6. Nguyễn Hải Dần, Phạm Trường Sơn, Phùng Thị Lan Hương, và cs. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, năm 2021. Tạp chí Y học Quân sự. 2022;(360):38-43.
7. Trần Đức Chung, Trần Quốc Kham. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ chăm sóc sau phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, năm 2019. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108. 2019;14(7):67-74.
8. Trương Văn Hiếu. Thực trạng về sự hài lòng và các yếu tố liên quan ở người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội - Năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022;517(1):17-21. doi:10.51298/vmj.v517i1.3128
9. Trần Văn Thiện, Đào Văn Tùng, Đặng Cẩm Tú, và cs. Sự hài lòng của người bệnh ngoại trú đến khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023;526(1B): 272-277
10. Nguyễn Thị Hà. Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hà Nội. Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa. Đại học Y Hà Nội. Published online 2014.
11. Mishra PH, Gupta S. Study of patient satisfaction in a surgical unit of a tertiary care teaching hospital. J Clin Orthop Trauma. 2012;3(1):43-47. doi:10.1016/j.jcot.2012.04.002
12. Schouten BC, Eijkman MAJ, Hoogstraten J. Information and Participation Preferences of Dental Patients. J Dent Res. 2004;83(12):961-965. doi:10.1177/154405910408301214