5. Nguy cơ tái phát bệnh võng mạc trẻ sinh non sau điều trị tiêm Aflibercept

Sidorenko Evgeny Ivanovich, Sidorenko Evgeny Evgenievich, Obrubov Sergey Anatolievich, Lê Hoàng Thắng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá các yếu tố nguy cơ gây tái phát bệnh võng mạc trẻ sinh non sau điều trị tiêm nội nhãn aflibercept. Tỉ lệ tái phát sau điều trị là 37/244 mắt (15,16%). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tái phát bệnh võng mạc trẻ sinh non sau tiêm nội nhãn aflibercept bao gồm: tuổi thai, tuổi sau kinh chót tại thời điểm tiêm, cân nặng khi sinh, cân nặng tại thời điểm tiêm, chiều cao khi sinh, chu vi vòng đầu khi sinh, chu vi vòng đầu tại thời điểm tiêm, chu vi vòng ngực khi sinh, tiền sử truyền máu, chỉ số khối cơ thể tại thời điểm tiêm, tiền sử dây rốn quấn cổ. Nhóm cân nặng khi sinh dưới 900g có tỉ lệ tái phát là 28,38%, tiếp theo là nhóm cân nặng khi sinh trung bình (12,20%) và nhóm cân nặng khi sinh trên 1200g (6,82%). Thời điểm tái phát ở ba nhóm lần lượt là 9,82 ± 5,76 tuần, 10,20 ± 3,27 tuần và 12,33 ± 9,24 tuần. Cân nặng khi sinh càng thấp thì tỉ lệ tái phát bệnh càng cao và càng sớm hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nikolaeva GV, Sidorenko EI, Babak OA, Bezenina EV. Analysis of risk factors for retinopathy of prematurity in children requiring long-term treatment in the intensive care unit of a modern perinatal center. Russian Pediatric Ophthalmology. 2016; 2:13-20. (tiếng nga)
2. Sidorenko EE, Nazarenko AO, Sidorenko EI, et al. The effectiveness of treatment of retinopathy of prematurity using anti-VEGF therapy with the drug bevacizumab. Russian Pediatric Ophthalmology. 2019; 2:5-9. (tiếng nga) http://doi.org/10.25276/2307-6658-2019-2-5-9.
3. Sidorenko EI. Ophthalmopathy of prematurity. Russian Pediatric Ophthalmology. 2021; 4:26-30. (tiếng nga) http://doi.org/10.25276/2307-6658-2021-4-26-30.
4. Sidorenko EI, Korsunsky AA, Prityko AG, et al. Algorithm for the work of the ophthalmo-pediatric service to prevent blindness in premature infants. Russian Pediatric Ophthalmology. 2015; 4:45-52. (tiếng nga)
5. Nikolaeva GV, Sidorenko EI, Sidorenko EE. Use of a vascular endothelial growth factor inhibitor for abnormal proliferative angioretinopathy in a premature infant. Bulletin of Orenburg State University. 2014; 12(173):240-243. (tiếng nga)
6. Sidorenko EI, Nikolaeva GV, Sidorenko EE, et al. Screening studies of retinopathy of prematurity and its prospects for ophthalmology. Russian Pediatric Ophthalmology. 2020; 4:42-47. (tiếng nga) doi: 10.25276/2307-6658-2020-4-42-47
7. Sidorenko EI, Sidorenko EE (2022). Treatment of retinopathy of prematurity with angiogenesis inhibitors: a guideline for doctors, ophthalmologists, pediatricians. Moscow. (tiếng nga)