27. Hội chứng Peutz - Jegher - Nguyên nhân hiếm gặp gây lồng ruột tái diễn ở trẻ lớn: Báo cáo ca bệnh

Hoàng Thị Minh Hiền, Nguyễn Thị Diệu Thuý, Lương Thị Liên, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Hà

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Peuzt Jegher (PJS) là một hội chứng di truyền hiếm gặp do đột biến gen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường với biểu hiện đặc trưng bởi đa polyp đường tiêu hóa có tính chất gia đình và ban sắc tố trên da, niêm mạc. Tỷ lệ mắc của PJS dao động từ 1/50 000 đến 1/200 000 trẻ sinh sống.1 Bệnh là một trong những nguyên nhân gây lồng ruột tái diễn ở trẻ lớn, và là yếu tố nguy cơ gây ung thư đường tiêu hóa. Cho đến nay, bệnh vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, chủ yếu là kiểm soát biến chứng, tầm soát nguy cơ ung thư và tư vấn di truyền.4 Chúng tôi báo cáo một trẻ nữ 13 tuổi lồng ruột tái diễn và các ban sắc số màu nâu đen tập trung chủ yếu ở mặt, rải rác ở ngón tay, ngón chân và tiền sử gia đình khỏe mạnh. Chẩn đoán hình ảnh cho thấy đa polyp ở dạ dày - ruột non - đại trực tràng, đặc biệt là polyp lớn ở hang vị chui qua môn vị gây hẹp môn vị, polyp kích thước > 5cm ở ruột non gây lồng ruột trên một đoạn dài không thể tự tháo lồng. Kết quả giải phẫu bệnh của tất cả các polyp được loại bỏ được xác định là polyp harmatoma. Bệnh nhân được cắt bỏ các polyp kích thước > 1cm qua nội soi dạ dày thực quản và nội soi đại trực tràng, phẫu thuật cắt bỏ các polyp ở ruột non, những polyp không tiếp cận được bằng nội soi thông thường.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Beggs AD, Latchford AR, Vasen HFA, et al. Peutz-Jeghers syndrome: a systematic review and recommendations for management. Gut. 2010; 59(7): 975-986. doi:10.1136/gut.2009.198499.
2. Klimkowski S, Ibrahim M, Ibarra Rovira JJ, et al. Peutz–Jeghers Syndrome and the Role of Imaging: Pathophysiology, Diagnosis, and Associated Cancers. Cancers. 2021; 13(20): 5121. doi:10.3390/cancers13205121.
3. McGarrity TJ, Amos CI, Baker MJ. Peutz-Jeghers Syndrome. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., eds. GeneReviews®. University of Washington, Seattle; 1993. Accessed November 19, 2023. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1266/.
4. Van Lier MGF, Wagner A, Mathus-Vliegen EMH, Kuipers EJ, Steyerberg EW, Van Leerdam ME. High Cancer Risk in Peutz-Jeghers Syndrome: A Systematic Review and Surveillance Recommendations. Am J Gastroenterol. 2010; 105(6): 1258-1264. doi:10.1038/ajg.2009.725.
5. Wang Z, Wang Z, Wang Y, et al. High risk and early onset of cancer in Chinese patients with Peutz-Jeghers syndrome. Front Oncol. 2022;12:900516. doi:10.3389/fonc.2022.900516.
6. Saranrittichai S. Peutz-jeghers syndrome and colon cancer in a 10-year-old girl: implications for when and how to start screening? Asian Pac J Cancer Prev APJCP. 2008; 9(1): 159-161.
7. Riegert-Johnson D, Roberts M, Gleeson FC, Krishna M, Boardman L. Case studies in the diagnosis and management of Peutz-Jeghers syndrome. Fam Cancer. 2011; 10(3): 463-468. doi:10.1007/s10689-011-9438-x.
8. Wagner A, Aretz S, Auranen A, et al. The Management of Peutz–Jeghers Syndrome: European Hereditary Tumour Group (EHTG) Guideline. J Clin Med. 2021;10(3):473. doi:10.3390/jcm10030473.
9. Wangler MF, Chavan R, Hicks MJ, et al. Unusually Early Presentation of Small-Bowel Adenocarcinoma in a Patient With Peutz-Jeghers Syndrome. J Pediatr Hematol Oncol. 2013; 35(4): 323-328. doi:10.1097/MPH.0b013e318282db11.
10. Khanna K, Khanna V, Bhatnagar V. Peutz-Jeghers syndrome: need for early screening. BMJ Case Rep. 2018;11(1):e225076. doi:10.1136/bcr-2018-225076
11. Mărginean CO, Meliţ LE, Patraulea F, Iunius S, Mărginean MO. Early onset Peutz–Jeghers syndrome, the importance of appropriate diagnosis and follow-up: A case report. Medicine (Baltimore). 2019;98(27):e16381. doi:10.1097/MD.0000000000016381.
12. Tse JY, Wu S, Shinagare SA, et al. Peutz-Jeghers syndrome: a critical look at colonic Peutz-Jeghers polyps. Mod Pathol. 2013;26(9):1235-1240. doi:10.1038/modpathol.2013.44.
13. Latchford A, Cohen S, Auth M, et al. Management of Peutz-Jeghers Syndrome in Children and Adolescents: A Position Paper From the ESPGHAN Polyposis Working Group. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019;68(3):442-452. doi:10.1097/MPG.0000000000002248.
14. Yamamoto H, Sakamoto H, Kumagai H, et al. Clinical Guidelines for Diagnosis and Management of Peutz-Jeghers Syndrome in Children and Adults. Digestion. 2023;104(5):335-347. doi:10.1159/000529799.