6. Đánh giá các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của trẻ mắc bệnh lý ruột viêm

Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Trọng Phước

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh ruột viêm là tình trạng viêm mạn tính của đường tiêu hóa gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống (CLCS) của người bệnh. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 39 trẻ từ 5 - 17 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 15/10/2022 đến 1/8/2023 với mục tiêu đánh giá các yếu tố liên quan đến CLCS của trẻ mắc bệnh ruột viêm. CLCS của bệnh nhân được lượng giá bằng bộ câu hỏi PedsQLTM 4.0 phiên bản Tiếng Việt, sau đó lần lượt phân tích mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu - xã hội học, các yếu tố bệnh học và các yếu tố điều trị với CLCS bằng mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến. Nghiên cứu ghi nhận các yếu tố liên quan đến sự giảm CLCS tổng quát của trẻ mắc bệnh ruột viêm bao gồm kinh tế gia đình nghèo/cận nghèo, mức độ hoạt động bệnh vừa - mạnh, thiếu máu, suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, phải sử dụng từ 3 loại thuốc trở lên và phải can thiệp phẫu thuật. Ngoài ra, những trẻ khởi phát bệnh rất sớm hoặc diễn biến bệnh kéo dài trên 5 năm có sự giảm CLCS lĩnh vực học tập và trẻ nữ có điểm CLCS lĩnh vực cảm xúc thấp hơn trẻ nam. Các bác sĩ lâm sàng và người chăm sóc trẻ cần chú ý và quan tâm hơn đến những trẻ có các yếu tố trên để kịp thời phát hiện và hỗ trợ giúp nâng cao CLCS của trẻ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Spieth LE, Harris CV. Assessment of health-related quality of life in children and adolescents: an integrative review. J Pediatr Psychol. 1996; 21(2): 175-193. doi:10.1093/jpepsy/21.2.175.
2. Matza LS, Swensen AR, Flood EM, et al. Assessment of health-related quality of life in children: a review of conceptual, methodological, and regulatory issues. Value Health. 2004; 7(1): 79-92. doi:10.1111/j.1524-4733.2004.71273.x.
3. Levine A, Koletzko S, Turner D, et al. ESPGHAN revised porto criteria for the diagnosis of inflammatory bowel disease in children and adolescents. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014; 58(6): 795-806. doi:10.1097/MPG.0000000000000239.
4. Grant A, Otle A. Measurement of Quality of Life in Pediatric Inflammatory Bowel Disease. In:Mamula P, Grossman AB, Baldassano RN, et al., eds. Pediatric Inflammatory Bowel Disease. Third Edition. Springer; 2017: 625-638.
5. Smyth M, Chan J, Evans K, et al. Cross-Sectional Analysis of Quality of Life in Pediatric Patients with Inflammatory Bowel Disease in British Columbia, Canada. J Pediatr. 2021; 238:57-65.e2. doi:10.1016/j.jpeds.2021.07.036.
6. Silva LC, Seixas RBPM, de Carvalho E. Quality of Life in Children and Adolescents with Inflammatory Bowel Disease: Impact and Predictive Factors. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2020; 23(3): 286-296. doi:10.5223/pghn.2020.23.3.286.
7. Varni JW, Seid M, Kurtin PS. PedsQL 4.0: reliability and validity of the Pediatric Quality of Life Inventory version 4.0 generic core scales in healthy and patient populations. Med Care. 2001; 39(8): 800-812. doi:10.1097/00005650-200108000-00006.
8. Nguyễn Thị Thanh Mai, Trần Thị Nết, Vũ Thương Huyền. Khảo sát chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe ở trẻ em khỏe mạnh bằng thang điểm PedsQL 4.0 generic core scale, phiên bản Việt Nam. Tạp chí Y học Thực hành. 1045(6): 183-193.
9. The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL). Accessed June 5, 2022. https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-HIS-HSI-Rev.2012.03.
10. Cushman GK, Shih S, Stolz MG, et al. Stressful life events, depression, and the moderating role of psychophysiological reactivity in patients with pediatric inflammatory bowel disease. J Psychosom Res. 2021; 141: 110323. doi:10.1016/j.jpsychores.2020.110323.
11. Touma N, Varay C, Baeza-Velasco C. Determinants of quality of life and psychosocial adjustment to pediatric inflammatory bowel disease: A systematic review focused on Crohn’s disease. J Psychosom Res. 2021; 142: 110354. doi:10.1016/j.jpsychores.2020.110354.
12. Upton P, Eiser C, Cheung I, et al. Measurement properties of the UK-English version of the Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 (PedsQL) generic core scales. Health Qual Life Outcomes. 2005;3:22. doi:10.1186/1477-7525-3-22.
13. Gatti S, Del Baldo G, Catassi G, et al. Factors associated with quality of life in Italian children and adolescents with IBD. Sci Rep. 2021;11(1):18076. doi:10.1038/s41598-021-97661-1
14. Haapamäki J, Turunen U, Roine RP, et al. Impact of demographic factors, medication and symptoms on disease-specific quality of life in inflammatory bowel disease. Qual Life Res. 2009; 18(8): 961-969. doi:10.1007/s11136-009-9514-y.