9. Liên quan giữa nồng độ 25-Hydroxyvitamin D với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở trẻ mới chẩn đoán đái tháo đường týp 1 tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Nguyễn Thị Thuý Hồng, Chu Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Linh, Phạm Thu Nga, Vũ Chí Dũng, Bùi Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Khánh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trẻ mới chẩn đoán đái tháo đường týp 1 có nguy cơ thiếu hụt vitamin D, đặc biệt là trẻ có biến chứng toan ceton. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 33 trẻ mới chẩn đoán đái tháo đường týp 1 tại Bệnh viện Nhi Trung ương khảo sát mối liên quan giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D và một số yếu tố. Tỷ lệ trẻ thiếu/không đủ vitamin D (25(OH)D ≤ 50 nmol/L) là 60,6%, đặc biệt trẻ có biến chứng toan ceton tại thời điểm chẩn đoán có nồng độ 25(OH)D thấp hơn so với nhóm không có toan ceton. Không nhận thấy mối liên quan giữa nồng độ 25(OH)D và HbA1c, glucose, C-peptide và số lượng tự kháng thể. Tình trạng thiếu/không đủ vitamin D thường gặp ở trẻ mới chẩn đoán đái tháo đường týp 1, đặc biệt là trẻ có biến chứng toan ceton.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Libman I, Haynes A, Lyons S, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Definition, epidemiology, and classification of diabetes in children and adolescents. Pediatric Diabetes. 2022; 23: 1160-1174.
2. Al-Zubeidi H, Leon-Chi L, Newfield RS. Low vitamin D level in pediatric patients with new onset type 1 diabetes is common, especially if in ketoacidosis. Pediatr Diabetes. 2016; 17(8): 592-598. doi:10.1111/pedi.12342.
3. Thrailkill KM, Jo CH, Cockrell GE, et al. Enhanced excretion of vitamin D binding protein in type 1 diabetes: a role in vitamin D deficiency? J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96(1): 142-149. doi:10.1210/jc.2010-0980.
4. Glaser N, Fritsch M, Priyamabada L, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state. Pediatric Diabetes. 2022; 23: 835-856.
5. Consensus Statement: Global Consensus Recommendations on Prevention and Management of Nutritional Rickets - PMC. Accessed July 3, 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4880117/.
6. Liu C, Wang J, Wan Y, et al. Serum vitamin D deficiency in children and adolescents is associated with type 1 diabetes mellitus. Endocr Connect. 2018; 7(12): 1275-1279. doi:10.1530/EC-18-0191.
7. Raab J, Giannopoulou EZ, Schneider S, et al. Prevalence of vitamin D deficiency in pre-type 1 diabetes and its association with disease progression. Diabetologia. 2014; 57(5): 902-908. doi:10.1007/s00125-014-3181-4.
8. Huynh T, Greer RM, Nyunt O, et al. The association between ketoacidosis and 25(OH)-vitamin D3 levels at presentation in children with type 1 diabetes mellitus. Pediatr Diabetes. 2009; 10(1): 38-43. doi:10.1111/j.1399-5448.2008.00439.x.
9. Talaat IM, Nasr A, Alsulaimani AA, et al. Association between type 1, type 2 cytokines, diabetic autoantibodies and 25-hydroxyvitamin D in children with type 1 diabetes. J Endocrinol Invest. 2016;39(12):1425-1434. doi:10.1007/s40618-016-0514-9
10. Sharma S. Does Vitamin D Supplementation Improve Glycaemic Control In Children With Type 1 Diabetes Mellitus? – A Randomized Controlled Trial. J Clin Diagn Res. doi:10.7860/JCDR/2017/27321.10645