23. Thực trạng tiêm vắc xin phòng COVID-19 và một số yếu tố liên quan của người bệnh nhiễm SARS-COV-2 nhập viện tại Bắc Ninh và Nghệ An năm 2022

Hoàng Thị Hải Vân, Nguyễn Ngọc Hiếu, Đặng Thị Hương, Đỗ Nam Khánh, Lê Minh Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng tiêm phòng COVID-19 và một số yếu tố liên quan với tình trạng không tiêm phòng của người bệnh nhập viện do nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An trong sáu tháng đầu năm 2022. Trong 3.242 người bệnh nhập viện, tỷ lệ đã tiêm từ hai mũi vắc xin phòng COVID-19 trở lên chiếm 60,6% và có 30,1% người bệnh chưa tiêm phòng. AstraZeneca, Pfizer là vắc xin được tiêm phổ biến nhất sớm nhất và có 25,1% người tiêm hai mũi trở lên được tiêm phối hợp các loại vắc xin. Nữ giới, người từ 60 tuổi trở lên, nghề nghiệp nghỉ hưu hoặc là học sinh/sinh viên, người có bệnh nền tim mạch mạn tính hoặc phổi mạn tính có khả năng không tiêm phòng COVID-19 cao. Vì vậy, cần tiến hành những biện pháp can thiệp toàn diện nhằm giải quyết vấn đề tỷ lệ bao phủ vắc xin chưa đạt yêu cầu để có miễn dịch cộng đồng và hạn chế hậu quả lâm sàng nặng ở người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y Tế. Cổng thông tin của Bộ Y Tế về Đại dịch COVID-19. Accessed Dec 31, 2023. https://covid19.gov.vn/.
2. Lotfi H, Mazar MG, Ei NMH, Fahim M, Yazdi NS. Vaccination is the most effective and best way to avoid the disease of COVID-19. Immun Inflamm Dis. Aug 2023; 11(8): e946. doi:10.1002/iid3.946.
3. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19): Vaccines and vaccine safety. Accessed Dec 31, 2023. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines.
4. Andrews N, Stowe J, Kirsebom F, et al. Covid-19 Vaccine Effectiveness against the Omicron (B.1.1.529) Variant. N Engl J Med. Apr 21 2022; 386(16): 1532-1546. doi:10.1056/NEJMoa2119451.
5. Chemaitelly H, Tang P, Hasan MR, et al. Waning of BNT162b2 Vaccine Protection against SARS-CoV-2 Infection in Qatar. N Engl J Med. Dec 9 2021; 385(24): e83. doi:10.1056/NEJMoa2114114.
6. Embi PJ, Levy ME, Naleway AL, et al. Effectiveness of 2-Dose Vaccination with mRNA COVID-19 Vaccines Against COVID-19-Associated Hospitalizations Among Immunocompromised Adults - Nine States, January-September 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. Nov 5 2021; 70(44): 1553-1559. doi:10.15585/mmwr.mm7044e3.
7. Tenforde MW, Olson SM, Self WH, et al. Effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna Vaccines Against COVID-19 Among Hospitalized Adults Aged ≥65 Years - United States, January-March 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. May 7 2021; 70(18): 674-679. doi:10.15585/mmwr.mm7018e1.
8. Thompson MG, Stenehjem E, Grannis S, et al. Effectiveness of Covid-19 Vaccines in Ambulatory and Inpatient Care Settings. N Engl J Med. Oct 7 2021; 385(15): 1355-1371. doi:10.1056/NEJMoa2110362.
9. Tregoning JS, Flight KE, Higham SL, Wang Z, Pierce BF. Progress of the COVID-19 vaccine effort: viruses, vaccines and variants versus efficacy, effectiveness and escape. Nat Rev Immunol. Oct 2021; 21(10): 626-636. doi:10.1038/s41577-021-00592-1.
10. Zhu K, Ma S, Chen H, et al. Factors associated with COVID-19 vaccination coverage in hypertensive patients with Omicron infection in Shanghai, China. Hum Vaccin Immunother. Aug 2023; 19(2): 2253599. doi:10.1080/21645515.2023.2253599.
11. Quyết định số 165/QĐ - BYT của Bộ Y Tế về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ban hành ngày 21/01/2022.
12. Bộ Y Tế. Cổng thông tin của Bộ Y Tế về đại dịch COVID-19 - Vaccine tiêm phòng bệnh. Accessed Dec 31, 2023. https://covid19.gov.vn/vaccine-tiem-chung.htm.
13. Nhu HV, Tuyet-Hanh TT, Quang N, Linh TNQ, Tien TQ. COVID-19 Vaccine Acceptance in Vietnam: An Online Cross-Sectional Study. Asia Pac J Public Health. Jan 2022; 34(1): 131-133. doi:10.1177/10105395211053732.
14. Tran L, Dang T, Nguyen M, et al. Behavioural and social drivers of COVID-19 vaccination in Vietnam: a scoping review. BMJ Open. Dec 21 2023; 13(12): e081134. doi:10.1136/bmjopen-2023-081134.
15. Nghị quyết số 128/NQ - CP của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” ban hành ngày 11/10/2021.
16. Công văn số 10722/BYT - DP của Bộ Y Tế về Hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 ban hành ngày 17/12/2021.
17. Freeman D, Loe BS, Chadwick A, et al. COVID-19 vaccine hesitancy in the UK: the Oxford coronavirus explanations, attitudes, and narratives survey (Oceans) II. Psychol Med. Oct 2022; 52(14): 3127-3141. doi:10.1017/s0033291720005188.
18. Goddard K, Hanson KE, Lewis N, Weintraub E, Fireman B, Klein NP. Incidence of Myocarditis/Pericarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination Among Children and Younger Adults in the United States. Ann Intern Med. Dec 2022; 175(12): 1169-1771. doi:10.7326/m22-2274.
19. Heidecker B, Dagan N, Balicer R, et al. Myocarditis following COVID-19 vaccine: incidence, presentation, diagnosis, pathophysiology, therapy, and outcomes put into perspective. A clinical consensus document supported by the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC) and the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur J Heart Fail. Nov 2022; 24(11): 2000-2018. doi:10.1002/ejhf.2669.