28. Xoắn đại tràng sigma ở trẻ em: Nhân một trường hợp và điểm qua y văn thế giới

Nguyễn Văn Linh, Bùi Văn Lâm

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Xoắn đại tràng sigma là một bệnh lý hiếm gặp do đó việc chẩn đoán và điều trị còn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi báo cáo một trường hợp xoắn đại tràng sigma và điểm qua y văn thế giới. Bệnh nhân nam 15 tuổi, tiền sử táo bón 1 đợt 3 tháng cách đây 3 năm đã điều trị ổn định, đợt này vào viện trong bệnh cảnh tắc ruột cấp tính, được chẩn đoán tắc ruột nghi do bã thức ăn và được phẫu thuật cấp cứu. Trong mổ, thấy nguyên nhân tắc ruột là xoắn đại tràng sigma chưa hoại tử. Chúng tôi tiến hành cắt đại tràng sigma nối ngay. Bệnh nhân được cho ăn sau 6 ngày và ra viện sau 8 ngày điều trị. Theo dõi sau mổ 1 tháng, thấy bệnh nhân có sức khỏe tốt, đại tiện bình thường. Cần nghĩ đến xoắn đại tràng sigma trong những trường hợp tắc ruột cấp tính hoặc tái phát. Phẫu thuật cắt đại tràng sigma là phương pháp điều trị triệt để.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Grossmann EM, Longo WE, Stratton MD, Virgo KS, Johnson FE. Sigmoid volvulus in department of veterans affairs medical centers. Diseases of the colon & rectum. 2000; 43(3): 414-418.
2. Colinet S, Rebeuh J, Gottrand F, et al. Presentation and endoscopic management of sigmoid volvulus in children. European journal of pediatrics. 2015; 174(7): 965-969.
3. Atamanalp SS, Yildirgan Mİ, Başoğlu M, Kantarci M, Yılmaz İ. Sigmoid colon volvulus in children: review of 19 cases. Pediatric surgery international. 2004; 20(7): 492-495.
4. Mellor M, Drake D. Colonic volvulus in children: value of barium enema for diagnosis and treatment in 14 children. AJR American journal of roentgenology. 1994; 162(5): 1157-1159.
5. Shepherd J. The epidemiology and clinical presentation of sigmoid volvulus. Journal of British Surgery. 1969; 56(5): 353-359.
6. Zeng M, Amodio J, Schwarz S, Garrow E, Xu J, Rabinowitz S. Hirschsprung disease presenting as sigmoid volvulus: a case report and review of the literature. Journal of Pediatric Surgery. 2013; 48(1): 243-246.
7. Salas S, Angel CA, Salas N, Murillo C, Swischuk L. Sigmoid volvulus in children and adolescents. Journal of the American College of Surgeons. 2000; 190(6): 717-723.
8. O’Keefe LM, Hu Y-Y, Thaker S, Finck C. Sigmoid volvulus: A pediatric case report and review of management. Journal of Pediatric Surgery Case Reports. 2016; 7: 4-7.
9. Cook ES, Allison Jr EJ. Sigmoid volvulus in a young patient. Annals of Emergency Medicine. 1984; 13(10): 963-966.
10. Ballantyne GH, Brandner MD, Beart Jr R, Ilstrup DM. Volvulus of the colon. Incidence and mortality. Annals of surgery. 1985; 202(1): 83.
11. Atamanalp S, Selcuk J. Sigmoid volvulus. The Eurasian journal of medicine. 2010; 42(3): 142.
12. Ismail A. Recurrent colonic volvulus in children. J Journal of pediatric surgery. 1997; 32(12): 1739-1742.
13. Ito E, Ohdaira H, Suzuki N, Yoshida M, Suzuki Y. Percutaneous endoscopic sigmoidopexy for sigmoid volvulus: A case report. International journal of surgery case reports 2015; 17: 19-22.