9. Phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành cho bệnh nhân cao tuổi tại Bệnh viện Bạch Mai

Ngô Phi Long, Dương Đức Hùng, Phan Thanh Nam, Phạm Thái Sơn, Dương Thị Hoan, Tạ Đình Đô, Vũ Công Hiếu, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Tạo, Lương Mạnh Tường, Ma Nguyễn Thái Hoàng, Phạm Quốc Đạt

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành ở nhóm bệnh nhân từ 75 tuổi trở lên, tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2018 - 2023. Cỡ mẫu gồm 45 bệnh nhân với tuổi trung bình 77,1 ± 2,2. Nam giới chiếm 73,3%. Các bệnh nền kèm theo gồm tăng huyết áp chiếm 66,7%, đái tháo đường chiếm 35,5%, bệnh mạch máu ngoại vi chiếm 46,7%. Phân suất tống máu (LVEF) trung bình là 52,8 ± 13,1%, trong đó 15,6% có LVEF dưới 30%. Tổn thương mạch vành hẹp 3 thân chiếm 91,1%; hẹp 1 - 2 thân chiếm 8,9%; tổn thương hẹp thân chung > 50% chiếm 17,6%. Tổn thương van tim kèm theo cần phẫu thuật chiếm 26,6%. Số cầu nối trung bình trên 1 bệnh nhân là 2,8 ± 0,8. Thời gian thở máy, nằm hồi sức trung bình lần lượt là 56,1 ± 61,2 giờ, và 102,3 ± 112,1 giờ. Tỉ lệ tử vong sớm trong 30 ngày sau mổ là 4,4% (2 trường hợp). Thời gian theo dõi trung bình là 36,1 tháng. Tỉ lệ tử vong muộn là 2,3%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Mohr FW, Morice MC, Kappetein AP, et al. Coronary artery bypass graft surgery versus percutaneous coronary intervention in patients with three-vessel disease and left main coronary disease: 5 year follow-up of the randomised, clinical SYNTAX trial. Lancet. 2013;381(9867):629-638.
2. Afilalo J, Steele R, Manning WJ, et al. Derivation and Validation of Prognosis-based age cutoffs to define elderly in cardiac surgery. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2016;9(4):424-431.
3. Li Z, Amsterdam EA, Yeo KK, et al. Coronary artery bypass operations for elderly patients in California, 2003 to 2008. Ann Cardiothorac Surg. 2012;93(4):1167-1172.
4. Diegeler A, Borgermann J, Kappert U, et al. Off-pump versus on-pump coronary-artery bypass grafting in elderly patients. N Engl J Med. 2013;368(13):1189-1198.
5. Bell MR, Gersh BJ, HV Schaff, et al. Effect of completeness of revascularization on long-term outcome of patients with three-vessel disease undergoing coronary artery bypass surgery. A report from the Coronary Artery Surgery Study (CASS) Registry. Circulation. 1992;86:446-457.
6. Eagle KA, Guyton RA, et al. ACC/AHA 2004 guideline for coronary artery bypass graft surgery. Published online 2004.
7. Hillis LD, Smith PK, Anderson JL, et al. ACCF/AHA guideline for coronary artery bypass graft surgery: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2011;124(23):e652-735.
8. Taggart DP. Current status of arterial grafts for coronary artery bypass grafting. Ann Cardiothorac Surg. 2013;2(4):427-430.
9. Bourassa MG, Fisher LD, Campeau L, et al. Long-term fate of bypass grafts: the Coronary Artery Surgery Study (CASS) and Montreal Heart Institute experiences. Circulation. 1985;72:V71-8.
10. AI-Alao BS, Parissis H, McGovern E, et al. Propensity analysis of outcome in coronary artery by pass graft surgery patients > 75 years old. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2012;60(4):217-224.
11. Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Thái Minh, và cs. Kết quả phẫu thuật bắc cầu chủ vành ở bệnh nhân từ 75 tuổi trở lên tại Bệnh viện Tim Hà Nội giai đoạn 2019 - 2020. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021;506(2).
12. Văn Hùng Dũng, Nguyễn Văn Phan, Phan Kim Phương. Phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành cho bệnh nhân trên 70 tuổi. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 2020;20:129-135.