22. Các yếu tố liên quan đến tỷ lệ tái nhập viện trong 30 ngày ở bệnh nhân đột quỵ não cấp tại Cần Thơ năm 2022

Phạm Kiều Anh Thơ, Phạm Văn Phương, Lê Văn Minh, Nguyễn Thanh Tân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tỷ lệ tái nhập viện trong 30 ngày được sử dụng như một chỉ số đánh giá chất lượng và hiệu quả điều trị đột quỵ não cấp của bệnh viện. Nghiên cứu này với mục tiêu xác định tỷ lệ tái nhập viện sau 30 ngày và một số yếu tố liên quan tỷ lệ tái nhập viện sau 30 ngày ở bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Qua phân tích 224 đột quỵ não cấp ghi nhận, tuổi trung là 67,5 tuổi, tỷ số nam:nữ là 1,1:1, đa số bệnh nhân có bệnh lý nền đi kèm là tăng huyết áp (89,3%) và có tình trạng thừa cân (59,8%). Tỷ lệ tái nhập viện trong vòng 30 ngày của bệnh nhân đột quỵ não chung là 17,9%. Nhóm bệnh nhân nhồi máu não có tỷ lệ tái nhập viện trong 30 ngày là 13,9%, trong khi nhóm bệnh nhân xuất huyết não có tỷ lệ tái nhập viện 30 ngày khá cao là 54,6%. Ba yếu tố liên quan đến tỷ lệ này sau phân tích hồi quy logistic đa biến là tuổi, tổn thương lâm sàng nặng và viêm phổi. Do đó, cần theo dõi chặt chẽ hơn đối với những bệnh nhân đột quỵ não với các tình trạng này.

Chi tiết bài viết

Author Biographies

Phạm Văn Phương,

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Lê Văn Minh,

Trưởng khoa Y

Tài liệu tham khảo

1. WHO. The top 10 causes of death. Published in 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
2. GBD 2019 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet Neurology. 2021;20(10):795-820.
3. Vahidy FS, Donnelly JP, McCullough LD, et al. Nationwide Estimates of 30-Day Readmission in Patients With Ischemic Stroke. Stroke. 2017;48(5):1386-1388.
4. Kilkenny MF, Longworth M, Pollack M, et al. Factors associated with 28-day hospital readmission after stroke in Australia. Stroke. 2013;44(8):2260-2268.
5. Truelsen T, Begg S, C M. The global burden of cerebrovascular disease. World Health Organization. 2000;21(06):1 - 67.
6. Wen T, Liu B, Wan X, et al. Risk factors associated with 31-day unplanned readmission in 50,912 discharged patients after stroke in China. BMC Neurol. 2018;18(1):218.
7. Anh NĐ, Nguyễn Lân Việt, Phạm Quang Vinh. Các thang điểm thiết yếu trong thực hành lâm sàng. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học; 2011.
8. Powers W J, Rabinstein A A, Ackerson T, et al. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2019;50(12):344-418.
9. Kiên QH. Đánh giá nguyên nhân và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ tái phát. Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh. 2021;25(2):47 - 53.
10. Thắng NB, Lê Văn Thành. Đặc điểm lâm sàng và kết cục 30 ngày của nhồi máu não tắc động mạch cảnh trong qua 121 trường hợp tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh. 2014;18:130-136.
11. Galovic M, Stauber AJ, Leisi N, et al. Development and Validation of a Prognostic Model of Swallowing Recovery and Enteral Tube Feeding After Ischemic Stroke. JAMA neurology. 2019;76(5):561-570.
12. Liu Z, Sanossian N, Starkman S, et al. Adiposity and Outcome After Ischemic Stroke: Obesity Paradox for Mortality and Obesity Parabola for Favorable Functional Outcomes. Stroke. 2021;52(1):144-151.
13. Vahidy FS, Bambhroliya AB, Meeks JR, et al. In-hospital outcomes and 30-day readmission rates among ischemic and hemorrhagic stroke patients with delirium. PloS one. 2019;14(11):e0225204.
14. Ang SH, Hwong WY, Bots ML, et al. Risk of 28-day readmissions among stroke patients in Malaysia (2008 - 2015): Trends, causes and its associated factors. PloS one. 2021;16(1):e0245448.
15. Nouh AM, McCormick L, Modak J, et al. High Mortality among 30-Day Readmission after Stroke: Predictors and Etiologies of Readmission. Frontiers in neurology. 2017;8:632.
16. Boehme AK, Kulick ER, Canning M, et al. Infections Increase the Risk of 30-Day Readmissions Among Stroke Survivors. Stroke. 2018;49(12):2999-3005.