2. Độ nhạy của tiêu chuẩn EULAR/ACR 2019, SLICC 2012 và ACR 1997 trong chẩn đoán Lupus ban đỏ hệ thống trẻ em

Mai Thành Công, Trịnh Bình Minh, Phạm Thị Thảo, Trần Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy Liên, Phạm Văn Đếm, Nguyễn Thành Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang trên 83 bệnh nhi được chẩn đoán lupus ban đỏ hệ thống mới tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 01/2021 đến hết tháng 12/2023 nhằm so sánh độ nhạy của tiêu chuẩn EULAR/ACR 2019, SLICC 2012, ACR 1997 và một số yếu tố liên quan trong chẩn đoán lupus ban đỏ hệ thống ở trẻ em. Độ nhạy của tiêu chuẩn EULAR/ACR 2019, SLICC 2012, ACR 1997 trong chẩn đoán lupus ở nhóm nghiên cứu là lần lượt là 100%, 95,2%, 65,1%. Độ nhạy của tiêu chuẩn ACR 1997 ở nhóm bệnh nhân có ≥ 2 biểu hiện lâm sàng (75,7%), biểu hiện huyết học (78,9%), biểu hiện da niêm mạc (90,2%), biểu hiện thanh mạc (94,4%) và tổn thương thận (83,0%) cao hơn tương ứng so với nhóm có 1 biểu hiện lâm sàng (7,7%), không có bất thường huyết học (53,3%), không có biểu hiện da niêm mạc (40,5%), không có biểu hiện thanh mạc (56,9%) và không tổn thương thận (33,3%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p < 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. George C. Tsokos. Systemic Lupus Erythematosus. NEJM. 2011;365:2110-2121. Accessed February 17, 2024. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1100359
2. Rahman A, Isenberg DA. Systemic Lupus Erythematosus. N Engl J Med. 2008;358(9):929-939. doi:10.1056/NEJMra071297
3. Tan EM, Cohen AS, Fries JF, et al. The 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 1982;25(11):1271-1277. doi:10.1002/a rt.1780251101
4. Batu ED, Akca UK, Kısaarslan AP, et al. The Performances of the ACR 1997, SLICC 2012, and EULAR/ACR 2019 Classification Criteria in Pediatric Systemic Lupus Erythematosus. J Rheumatol. 2021;48(6):907-914. doi:10.3899/jrheum.200871
5. Aringer M, Leuchten N, Johnson SR. New Criteria for Lupus. Curr Rheumatol Rep. 2020;22(6). doi:10.1007/s11926-020-00896-6
6. Reem Abdwani, Eman Al Masroori, Eiman Abdullah, et al. Evaluating the performance of ACR, SLICC and EULAR/ACR classification criteria in childhood onset systemic lupus erythematosus. Pediatric Rheumatology. 2021; 141(19).
7. Martin Aringer, Karen H Costenbader, David I Daikh, et al. 2019 EULAR/ACR Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheumatol. 2019; 71(9):1400-1412.
8. Linjia Jia, Alana B Levine, Michael D Lockshin. American College of Rheumatology Criteria for Systemic Lupus Erythematosus Exclude Half of All Systemic Lupus Erythematosus Patients. Arthritis Rheumatol. 2017;69(7):1502-1503. doi:10.1002/art.40120
9. Michelle Petri, Ana-Maria Orbai, Graciela S Alarcón, et al. Derivation and Validation of Systemic Lupus International Collaborating Clinics Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheum. 2012; 64(8):2677-2686. doi: 10.1002/art.34473
10. Rodrigues Fonseca A, Felix Rodrigues MC, Sztajnbok FR, et al. Comparison among ACR1997, SLICC and the new EULAR/ACR classification criteria in childhood-onset systemic lupus erythematosus. Adv Rheumatol. 2019;59(1):20. doi:10.1186/s42358-019-0062-z
11. Fonseca AR, Gaspar-Elsas MIC, Land MGP, et al. Comparison between three systems of classification criteria in juvenile systemic lupus erythematous. Rheumatology. 2015;54(2):241-247. doi:10.1093/rheumatology/keu278
12. Hartman EAR, van Royen-Kerkhof A, Jacobs JWG, et al. Performance of the 2012 Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria versus the 1997 American College of Rheumatology classification criteria in adult and juvenile systemic lupus erythematosus. A systematic review and meta-analysis. Autoimmun Rev. 2018;17(3):316-322. doi:10.1016/j.autrev.2018.01.007
13. Levinsky Y, Broide M, Kagan S, et al. Performance of 2019 EULAR/ACR classification criteria for systemic lupus erythematosus in a paediatric population - a multicentre study. Rheumatology. 2021;60(11):5142-5148. doi:10. 1093/rheumatology/keab140
14. Smith EMD, Rasul S, Ciurtin C, et al. Limited sensitivity and specificity of the ACR/EULAR-2019 classification criteria for SLE in JSLE? - observations from the UK JSLE Cohort Study. Rheumatology. 2021;60(11):5271-5281. doi:10.1093/rheumatology/keab210
15. Lu W, Zhong Y, Weng C, et al. Utility of the ACR-1997, SLICC-2012 and EULAR/ACR-2019 classification criteria for systemic lupus erythematosus: a single-centre retrospective study. Lupus Sci Med. 2022;9(1):e000718. doi:10.1136/lupus-2022-000718