16. Đặc điểm lâm sàng và miễn dịch của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống ở trẻ em theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2019

Mai Thành Công, Tạ Minh Quang, Phạm Thị Thảo, Trần Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy Liên, Phạm Văn Đếm, Nguyễn Thành Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tiêu chuẩn phân loại của EULAR/ACR 2019 là tiêu chuẩn phân loại mới cho lupus ban đỏ hệ thống với ngưỡng ≥ 10 điểm. Nghiên cứu cắt ngang trên 83 trẻ được chẩn đoán lupus ban đỏ hệ thống mới tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng và miễn dịch của bệnh theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2019. Đặc điểm lâm sàng: tổn thương thận 63,9%, sốt 50,6%, biểu hiện da niêm mạc 49,4%, huyết học 45,8%, khớp 27,7%, thanh mạc 21,7%, tâm thần kinh 7,2%. Đặc điểm miễn dịch: kháng thể kháng nhân là tiêu chuẩn đầu vào, dương tính trong 100% trường hợp. Tỉ lệ dương tính của kháng thể kháng dsDNA, kháng thể kháng Sm và kháng thể kháng phospholipid tương ứng là 95,2%, 43,4% và 28,9%. Nồng độ bổ thể giảm trong 90,4% trường hợp. 2/3 trường hợp có tổng số điểm lâm sàng và miễn dịch ≥ 20 điểm, trung bình 24,1 ± 7,4 điểm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Charras A, Smith E, Hedrich CM. Systemic Lupus Erythematosus in Children and Young People. Curr Rheumatol Rep. 2021;23(3):20. doi:10.1007/s11926-021-00985-0
2. Lu W, Zhong Y, Weng C, et al. Utility of the ACR-1997, SLICC-2012 and EULAR/ACR-2019 classification criteria for systemic lupus erythematosus: a single-centre retrospective study. Lupus Sci Med. 2022;9(1):e000718. doi:10.1136/lupus-2022-000718
3. Aringer M, Costenbader KH, Daikh DI, et al. 2019 EULAR/ACR Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheumatol. 2019;71(9):1400-1412. doi:10.1002/art.40930
4. Justiz Vaillant AA, Goyal A, Varacallo M. Systemic Lupus Erythematosus. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2024. Accessed February 23, 2024. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535405/
5. Dung NTN, Loan HT, Nielsen S, et al. Juvenile systemic lupus erythematosus onset patterns in Vietnamese children: A descriptive study of 45 children. Pediatric Rheumatology. 2012;10(1):38. doi:10.1186/1546-0096-10-38
6. Bùi Song Hương, Lê Thị Minh Hương, Trần Thị Chi Mai. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của lupus ban đỏ hệ thống ở trẻ em. Tạp chí Nhi khoa. 2019;12(2):60-65.
7. Li S, Xue Y, Kuang W, et al. Clinical characteristics of 1020 childhood-onset systemic lupus erythematosus: Data from a health centre in China. Clin Exp Rheumatol. 2023;41(3):747-752. doi:10.55563/clinexprheumatol/eip0au
8. Hoffman IEA, Lauwerys BR, De Keyser F, et al. Juvenile-onset systemic lupus erythematosus: Different clinical and serological pattern than adult-onset systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis. 2009;68(3):412-415. doi:10.1136/ard.2008.094813
9. Smith PP, Gordon C. Systemic lupus erythematosus: clinical presentations. Autoimmun Rev. 2010;10(1):43-45. doi:10.1016/j.autrev.2010.08.016
10. Massias JS, Smith EM, Al-Abadi E, et al. Clinical and laboratory phenotypes in juvenile-onset Systemic Lupus Erythematosus across ethnicities in the UK. Lupus. 2021;30(4):597-607. doi:10.1177/0961203320984251
11. Hiraki LT, Benseler SM, Tyrrell PN, et al. Clinical and Laboratory Characteristics and Long-Term Outcome of Pediatric Systemic Lupus Erythematosus: A Longitudinal Study. The Journal of Pediatrics. 2008;152(4):550-556. doi:10.1016/j.jpeds.2007.09.019
12. Tan JHT, Hoh SF, Win MTM, et al. Childhood-onset systemic lupus erythematosus in Singapore: Clinical phenotypes, disease activity, damage, and autoantibody profiles. Lupus. 2015;24(9):998-1005. doi:10.1177/0961203315584413
13. Fiorot FJ, Islabão AG, Pereira RM, et al. Disease presentation of 1312 childhood-onset systemic lupus erythematosus: influence of ethnicity. Clin Rheumatol. 2019;38(10):2857-2863. doi:10.1007/s10067-019-04631-0
14. Jurencák R, Fritzler M, Tyrrell P, et al. Autoantibodies in pediatric systemic lupus erythematosus: ethnic grouping, cluster analysis, and clinical correlations. J Rheumatol. 2009;36(2):416-421. doi:10.3899/jrheum.080588
15. Aljaberi N, Nguyen K, Strahle C, et al. Performance of the New 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus in Children and Young Adults. Arthritis Care Res (Hoboken). 2021;73(4):580-585. doi:10.1002/acr.24430
16. Cetin N, Acikalin MF, Tufan AK, et al. The value of 2019 EULAR/ACR classification criteria in predicting lupus nephritis in childhood-onset systemic lupus erythematosus. Klin Padiatr. 2023;235(5):277-283. doi:10.1055/a-1970-6301
17. Al-Mayouf SM, Akbar L, Abdwani R, et al. Performance of the EULAR/ACR 2019 classification criteria for systemic lupus erythematous in monogenic lupus. Clin Rheumatol. 2022;41(9):2721-2727. doi:10.100 7/s10067-022-06209-9