10. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi thùy ở trẻ em tại Khoa Nội Nhi tổng hợp, Bệnh viện E

Đào Thúy Quỳnh, Trương Văn Quý , Nguyễn Thị Hường, Lê Văn Mạnh, Chu Thị Thanh Hoa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Viêm phổi thùy là bệnh lý khá thường gặp ở trẻ em và có thể gây ra các biến chứng nặng nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 125 bệnh nhân từ 2 tháng đến 15 tuổi chẩn đoán viêm phổi thùy điều trị nội trú tại Khoa Nội Nhi Tổng hợp Bệnh viện E. Kết quả: Tuổi trung bình của các đối tượng nghiên cứu là: 62,4 ± 35,68 tháng. Tỷ lệ nam/nữ là 1/1. Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất là: ho, sốt, thở nhanh, ran tại phổi. Vị trí tổn thương trên phim X-quang phổi thường là thùy dưới phổi phải. Căn nguyên gây viêm phổi thùy chiếm tỷ lệ cao nhất là Mycoplasma pneumoniae với 70,4%, tiếp theo là Streptococcus pneumoniae với 12%. Kết luận: Viêm phổi thùy là bệnh lý khá phổ biến và khó chẩn đoán, hay gặp ở nhóm trẻ lớn hơn. Nên chụp Xquang tim phổi với tất cả các trường hợp nghi ngờ tránh bỏ sót bệnh nhân. Căn nguyên hay gây viêm phổi thùy chủ yếu là Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae. Vì vậy, kháng sinh để điều trị nên tập trung vào căn nguyên này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Wen H, Qu F. Study and analysis of 700 cases of pneumonia in children. Ann Pediatr. 2018;1.
2. WHO 2022. Pneumonia in children. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/det ail/pneumonia
3. Harris M, Clark J. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax. 2011;66(Suppl 2):ii1-ii23. doi:10.1136/thoraxjnl-2011-200598.
4. Lin CJ, Chen PY. Clinical, and prognostic features of complicated and uncomplicated community-acquired lobar pneumonia in children. J Microbiol Immunol Infect. 2006;39(6):489-495.
5. Nguyễn Thị Thanh Bình. Căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi tập trung ở trẻ em và kết quả điều trị theo căn nguyên vi khuẩn. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022;518(2). Accessed April 25, 2023.
6. Bộ Y tế. Quyết định 3312/QĐ-BYT. Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh thường gặp ở trẻ em. 2015.
7. Đào Minh Tuấn. Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng và căn nguyên gây viêm phổi thùy ở trẻ em. Tạp chí Y học Quân Sự. 2011;5:34-38.
8. WHO. Management of pneumonia in community settings. UNICEF Joint Statement. Accessed November 28, 2023. https://www.who.int/publications-detail-redi rect/WHO-FCH-CAH-04.06
9. Lê Nam Trà. Bài Giảng Nhi Khoa Tập 1. Nhà xuất bản Y Hà Nội; 2006.
10. Yajuan Wang, Fanrong Kong, Yonghong Yang, et al. A multiplex PCR-based reverse line blot hybridization (mPCR/RLB) assay for detection of bacterial respiratory pathogens in children with pneumonia. Pediatric Pulmonology. 2008;43(2):150-159.
11. Trần Quang Khải, Trần Ngọc Dung, Nguyễn Thị Hải Yến, và cs. Tác nhân vi khuẩn gây bệnh viêm phổi thùy ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 2016;38:129-134.
12. Nguyễn Thị Thanh Bình. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, căn nguyên vi khuẩn và kết quả điều trị viêm phổi tập trung ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Luận văn Bác sỹ chuyên khoa 2, Trường Đại học Y Hà Nội. 2020.
13. Đinh Thị Yến. Lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 63 trường hợp viêm phổi thùy tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng. Tạp chí Nhi khoa. 2015;8(6):23-29.
14. Margolis P, Gadomski A. The rational clinical examination. Does this infant have pneumonia? JAMA. 1998;279(4):308-313.
15. Đoàn Thị Mai Thanh, Ngô Anh Vinh. Căn nguyên vi khuẩn và một số yếu tố liên quan gây viêm phổi cộng đồng ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương bằng kỹ thuật REAL TIME PCR đa mồi. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023;532(2):252-257.