25. Nhận thức về ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe răng miệng và thái độ tiếp nhận tư vấn cai thuốc từ bác sĩ răng hàm mặt của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa

Nguyễn Anh Chi, Lê Hưng, Phan Thị Bích Hạnh, Lê Linh Chi

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 60 người bệnh đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Hà Nội nhằm đánh giá nhận thức về ảnh hưởng của hút thuốc lá đối với sức khỏe răng miệng và thái độ tiếp nhận tư vấn cai thuốc từ bác sĩ răng hàm mặt của đối tượng trên. Kết quả cho thấy phần lớn người bệnh có kiến thức tốt về ảnh hưởng của hút thuốc lá đối với sức khỏe răng miệng (80%). Tỷ lệ người bệnh nhận thức được hút thuốc lá có nguy cơ gây đổi màu răng, hôi miệng, ung thư miệng, sâu răng và nha chu là khá cao. Tuy nhiên, người bệnh lại chưa có nhận thức tốt về mối quan hệ giữa hút thuốc lá và làm giảm vị giác (31,7%), làm chậm lành thương (28,3%) và làm thất bại cấy ghép implant (16,7%). Ngoài ra, kết quả cho thấy bệnh nhân có thái độ rất tích cực đối với sự tham gia của bác sĩ Răng Hàm Mặt trong các hoạt động hỗ trợ cai thuốc lá. Như vậy, bác sĩ Răng Hàm Mặt cần đảm nhiệm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá với sức khoẻ răng miệng tới người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Canada PATH. Phòng chống tác hại thuốc lá. Tài liệu dành cho các tổ chức và cá nhân quan tâm đến vấn đề thuốc lá. Nhà xuất bản Thanh niên. 2000:8-19.
2. Johnson N W, Bain C A. Tobacco and oral disease. EU-Working Group on Tobacco and Oral Health. Br Dent J. 2000;189(4):200-6.
3. Bloom B, Adams P F, Cohen R A, et al. Smoking and oral health in dentate adults aged 18-64. NCHS Data Brief. 2012;(85):1-8.
4. Terrades M, Coulter W A, Clarke H, et al. Patients’ knowledge and views about the effects of smoking on their mouths and the involvement of their dentists in smoking cessation activities. Br Dent J. 2009;207(11):E22; discussion 542-3.
5. Preber H, Bergstrom J. Effect of non-surgical treatment on gingival bleeding in smokers and non-smokers. Acta Odontol Scand. 1986;44(2):85-9.
6. Sood P, Narang R, Swathi V, et al. Dental patient’s knowledge and perceptions about the effects of smoking and role of dentists in smoking cessation activities. Eur J Dent. 2014;8(2):216-223.
7. Puranik A, Mishra P, Kumar S, et al. Dental Patient’s Knowledge and Awareness Regarding Effects of Smoking on Oral Health among Smokers and Nonsmokers: A Comparative Study. Journal of Orofacial Research. 2013;3(2):77-80.
8. Đoàn Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Minh Huệ, Hoàng Nguyễn Nhật Linh. Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến hút thuốc lá ở nam thanh niên từ 15-24 tuổi, tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 2016;8(105):35-38.
9. Nurul Asyikin Yahya Roslan Saub, Mariani Md Nor, Noriah Yusof. Dental patient knowledge about the effects of smoking and attitudes about the role of dentists in smoking cessation. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2017;48(2):473-484.
10. Ananya Madiyal Vidya Ajila, G Subhas Babu, Shruthi Hegde. Knowledge and attitude of South-Indian smokers towards smoking associated health risk. Journal of Health and Allied Sciences NU. 2017;7(2):24-30.