8. Tình hình biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ vào điều trị tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Hoàng Đăng, Phan Tuấn Nghĩa, Phạm Thị Việt Dung, Tạ Thị Hồng Thuý

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Phẫu thuật thẩm mỹ dần trở nên phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ cũng gia tăng về cả số lượng và mức độ. Chúng tôi đã tiếp nhận và điều trị rất nhiều trường hợp biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ và đặc biệt do các yếu tố ngoài chuyên môn, và cũng chưa có thống kê cụ thể về các trường hợp này ở Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm thống kê các trường hợp biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ vào điều trị tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1/2021 tới tháng 12/2023. Chúng tôi tiến hành thống kê trên 94 trường hợp biến chứng, 62 trường hợp vùng đầu mặt cổ (66,0%), trong đó chiếm tỉ lệ cao nhất 42 trường hợp vùng mũi (42,6%). Có tới 51 trường hợp biến chứng (54,3%) do người không phải bác sĩ thực hiện và 55 trường hợp biến chứng (58,5%) xảy ra tại các cơ sở không được cấp phép. Có 37 trường hợp (39,4%) liên quan tới chất làm đầy và đều là các chất không được cấp phép của Bộ Y tế. Trong các biến chứng, nhiễm trùng gặp nhiều nhất với 49 trường hợp (52,1%), 15 trường hợp tắc mạch hoại tử tổ chức (16,0%). Đây là hồi chuông đáng báo động và cần được hệ thống Y tế chú trọng trong công tác phòng chống tai biến phẫu thuật thẩm mỹ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Global Survey 2022: Full Report and Press Releases. Accessed January 30, 2024. https://www.isaps.org/discover/about-isaps/g lo bal-statistics/reports-and-press-releases/glob al-survey-2022-full-report-and-press-releases/
2. Cuong Nguyen, Minh Nguyen, Phuoc Tranc. Factors that Motivate Young People’s Intention to Undergo Cosmetic Surgery in Vietnam. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing. 2020;7-22.
3. Khunger N. Complications in Cosmetic Surgery: A Time to Reflect and Review and not Sweep Them Under the Carpet. J Cutan Aesthetic Surg. 2015;8(4):189. doi:10.4103/0 974-2077.172188
4. Hummel CE, Klein HJ, Giovanoli P, et al. Complications arising from aesthetic surgery procedures in foreign countries and Switzerland. Swiss Med Wkly. 2023;153(4):40077-40077. doi:10.57187/smw.2023.40077
5. Klein HJ, Simic D, Fuchs N, et al. Complications After Cosmetic Surgery Tourism. Aesthet Surg J. 2017;37(4):474-482. doi:10.1093/asj/sjw198
6. Yong Ju Jang. Rhinoplasty for the Asian Nose, An Issue of Facial Plastic Surgery Clinics of North America. Elsevier Health Sciences. 2018;26(3). Accessed February 1, 2024. https://books.google.com/books/about/R hinoplasty_for_the_Asian_Nose_An_Issue.htm l?hl=vi&id=jMdlDwAAQBAJ
7. Haneke E. Managing Complications of Fillers: Rare and Not-So-Rare. J Cutan Aesthetic Surg. 2015;8(4):198. doi:10.4103/0974-2077. 172191
8. Melendez MM, Alizadeh K. Complications From International Surgery Tourism. Aesthet Surg J. 2011;31(6):694-697. doi:10. 1177/1090820X11415977
9. Miyagi K, Auberson D, Patel AJ, et al. The unwritten price of cosmetic tourism: An observational study and cost analysis. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012;65(1):22-28. doi:10.1016/j.bjps.2011.07.027
10. Birch J, Caulfield R, Ramakrishnan V. The complications of ‘cosmetic tourism’ – an avoidable burden on the NHS. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2007;60(9):1075-1077. doi:10.1016/j.bjps.2007.03.030
11. American Society of Plastic Surgeons. Plastic Surgery Statistics. 2022. Accessed February 1, 2024. https://www.plasticsurgery.org/news/plastic-surgery-statistics
12. Rzany B, DeLorenzi C. Understanding, Avoiding, and Managing Severe Filler Complications. Plast Reconstr Surg. 2015;136(5 Suppl). doi:10.1097/PRS.0000000000001760
13. Beleznay K, Carruthers JDA, Humphrey S, et al. Avoiding and Treating Blindness From Fillers: A Review of the World Literature. Dermatol Surg Off Publ Am Soc Dermatol Surg Al. 2015;41(10). doi:10.1097/DSS.0000000000000486
14. Carruthers JDA, Fagien S, Rohrich RJ, et al. Blindness caused by cosmetic filler injection: a review of cause and therapy. Plast Reconstr Surg. 2014;134(6). doi:10.1097/PRS. 0000000000000754