11. Khảo sát kháng thể kháng nhân của bệnh nhân mắc COVID-19 trong giai đoạn cấp

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Đức Tuấn, Tạ Thị Diệu Ngân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát đặc điểm của kháng thể kháng nhân (ANA) ở bệnh nhân COVID-19 trong giai đoạn cấp bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang gián tiếp. Nghiên cứu là nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 100 đối tượng nghiên cứu mắc COVID-19 và 25 đối tượng nghiên cứu chưa mắc COVID-19. Kết quả miễn dịch huỳnh quang gián tiếp cho thấy tỷ lệ ANA dương tính của nhóm mắc COVID-19 trong giai đoạn cấp cao hơn nhóm chưa mắc COVID-19 (27% so với 8%) và kiểu hình thường gặp của nhóm mắc COVID-19 là kiểu hình Speckled (chiếm 44,4%) và Nucleolar (chiếm 25,9%). Tại thời điểm nhập viện, tỷ lệ ANA dương tính ở nhóm mắc COVID-19 diễn biến nghiêm trọng có xu hướng cao hơn nhóm mắc COVID-19 không diễn biến nghiêm trọng với tỷ lệ lần lượt là 32,5% so với 23,33%, trong đó tỷ lệ ANA dương tính 2+ ở 2 nhóm trên lần lượt là 10% và 1,67%, tuy nhiên sự khác biệt là chưa có ý nghĩa thống kê.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Minh Thy, Lễ Thị Hoàng Mỹ, Nguyễn Như Nghĩa, và cs. Nghiên cứu đặc điểm một số thông số tế bào máu ngoại vi, đông máu và dấu ấn viêm ở người bệnh COVID-19 tại bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023;525(1B). doi:10.51298/vmj.v525i1B.509
2. Muro Y. Antinuclear antibodies. Autoimmunity. 2005;38(1):3-9. doi:10.1080/08 916930400024612
3. Pascolini S, Vannini A, Deleonardi G, et al. COVID-19 and Immunological Dysregulation: Can Autoantibodies be Useful? Clin Transl Sci. 2021;14(2):502-508. doi:10.1111/cts.12908
4. Zhou Y, Han T, Chen J, et al. Clinical and Autoimmune Characteristics of Severe and Critical Cases of COVID-19. Clin Transl Sci. 2020;13(6):1077-1086. doi:10.1111/cts.12805
5. Peker BO, Şener AG, Kaptan Aydoğmuş F. Antinuclear antibodies (ANAs) detected by indirect immunofluorescence (IIF) method in acute COVID-19 infection; future roadmap for laboratory diagnosis. J Immunol Methods. 2021;499:113174. doi:10.1016/j.jim.2021.1131 74
6. Lê Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Minh Thiện. Đặc điểm xét nghiệm huyết học và tình trạng tăng đông ở bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm hồi sức tích cực Long An năm 2021. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên. 2022;227(10):157-164.
7. Litwin CM, Binder SR. ANA testing in the presence of acute and chronic infections. J Immunoassay Immunochem. 2016;37(5):439-452. doi:10.1080/15321819.2016.1174136
8. Woodruff M, Ramonell R, Cashman K, et al. Dominant extrafollicular B cell responses in severe COVID-19 disease correlate with robust viral-specific antibody production but poor clinical outcomes. MedRxiv Prepr Serv Health Sci. Published online June 22, 2020:2020.04.29.20083717. doi:10.1101/2020.04.29.20083717
9. Taeschler P, Cervia C, Zurbuchen Y, et al. Autoantibodies in COVID-19 correlate with antiviral humoral responses and distinct immune signatures. Allergy. 2022;77(8):2415-2430. doi:10.1111/all.15302
10. Sacchi MC, Tamiazzo S, Stobbione P, et al. SARS-CoV-2 infection as a trigger of autoimmune response. Clin Transl Sci. 2021;14(3):898-907. doi:10.1111/cts.12953
11. Mariz HA, Sato EI, Barbosa SH, et al. Pattern on the antinuclear antibody-HEp-2 test is a critical parameter for discriminating antinuclear antibody-positive healthy individuals and patients with autoimmune rheumatic diseases. Arthritis Rheum. 2011;63(1):191-200. doi:10.1002/art.30084