11. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của răng cối sữa ở trẻ em từ 4 - 8 tuổi có chỉ định phục hồi thân răng bằng chụp Bioflx tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Trung Tín, Nguyễn Minh Tuấn, Vũ Quốc Vương, Võ Trương Như Ngọc, Nguyễn Thị Mai Phương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Một nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 48 răng của 23 trẻ nhằm khảo sát các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của những răng cối sữa ở trẻ em từ 4 - 8 tuổi có chỉ định phục hồi thân răng bằng chụp Bioflx tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024. Tuổi trung bình của trẻ tham gia nghiên cứu là 6,39 ± 1,03 tuổi, đa số là nữ (chiếm 60,87%). Phần lớn là răng cối sữa thứ nhất (chiếm 58,33%) và phần nhiều ở hàm dưới (chiếm 52,08%). Theo phân loại “site và size”, lỗ sâu có vị trí chủ yếu ở site 2 (chiếm 67,57%) và kích thước lỗ sâu đa số là size 3 (chiếm 56,76%). Về mức độ tổn thương của sâu răng, có 77,08% răng chưa lộ tủy và 79,17% lỗ sâu chưa thông thương với buồng tủy trên hình ảnh X-quang. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của răng cối sữa ở trẻ em từ 4 - 8 tuổi có chỉ định phục hồi rất đa dạng, thể hiện mức độ trầm trọng của các biến chứng sâu răng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030; 2022. https://www.who.int/publications/i/item/9789240061484
2. Nguyễn Thị Hồng Minh, Trịnh Đình Hải. Tình trạng sâu răng sữa ở trẻ em Việt Nam năm 2019. Tạp chí Y học Dự phòng. 2020;30(1):123-129. doi:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/306
3. Almajed OS. Shaping Smiles: A Narrative Review of Crown Advancements in Pediatric Dentistry. Cureus. 2024;16(1):e52997. doi:10.7759/cureus.52997
4. Ruck P, Gosnell ES. Selecting an Esthetic Full Coverage Restorative Material for High Caries-Risk Primary Molars. J Dent Child Chic Ill. 2023;90(3):173-177.
5. Rahate I, Fulzele P, Thosar N. Comparative evaluation of clinical performance, child and parental satisfaction of Bioflx, zirconia and stainless steel crowns in pediatric patients. Published online December 21, 2023. doi:10.12688/f1000research.133464.2
6. Patil AT, Surath S, Sandhyarani B, et al. A Study on Stress Distribution of Different Preformed Crowns in Deciduous Mandibular Second Molar Using Finite Element Analysis. J Coast Life Med. 2023;11(1):2289-2300.
7. Nguyễn Thị Hồng Minh, Lê Thị Thu Hải, Đỗ Mạnh Hùng. Đặc điểm sâu mặt bên răng hàm sữa ở trẻ em 5 - 8 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2020. Tạp chí Y Dược Lâm sàng 108. 2022;17(3):72-75. doi:https://doi.org/10.52389/ydls.v17i3.1187
8. Võ Trương Như Ngọc, Đoàn Thanh Tùng, Phạm Hoàng Tuấn, và cs. Đặc điểm lâm sàng, xquang sâu răng mặt bên răng hàm sữa ở trẻ em 5-8 tuổi. Tạp chí Y học thực hành. 2014;905(2):64-67.