41. Viêm ruột là biểu hiện ban đầu của Lupus ban đỏ hệ thống: Báo cáo ca bệnh

Lương Thị Phượng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thu Hương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Viêm ruột lupus là một biến chứng nghiêm trọng, hiếm gặp của lupus ban đỏ hệ thống (SLE). Chẩn đoán rất khó khăn, đặc biệt khi không có các triệu chứng khác của SLE đang hoạt động. Chúng tôi báo cáo ca bệnh trẻ nữ 11 tuổi đến khám vì đau bụng, nôn nhiều, đại tiện phân lỏng 3 - 4 lần/ ngày, không có nhày máu, khám trẻ tỉnh, bụng mềm không có phản ứng thành bụng, X-quang bụng bình thường, siêu âm bụng có hình ảnh dày thành một số quai ruột, ít dịch. Sau 1 tuần, trẻ nôn nhiều hơn, nôn dịch xanh, vàng, đại tiện phân tóe nước có ít nhày không máu 12 - 15 lần/ ngày và sốt. Chụp cắt lớp ổ bụng có dày thành lan tỏa ruột non và đại tràng, nhiều dịch tự do, bạch cầu phân (+), giảm bạch cầu lympho máu, CRP bình thường, C3, C4 giảm mạnh, ANA (+), kháng thể kháng dsDNA tăng, có protein niệu. Trẻ được chẩn đoán viêm ruột/viêm thận lupus, đáp ứng tốt với corticoid sau 2 tuần. Ca bệnh muốn nhấn mạnh đến đặc điểm lâm sàng viêm ruột lupus, chẩn đoán và điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Halilu F, Qureshi A, Nash B. Lupus Enteritis in the Absence of a Lupus Flare. A Case Report and Review of Literature. J Community Hosp Intern Med Perspect. 12(6):73-78. doi:10.55729/2000-9666.1129
2. Brewer BN, Kamen DL. Gastrointestinal and Hepatic Disease in Systemic Lupus Erythematosus. Rheumatic diseases clinics of North America. 2018;44(1):165. doi:10.1016/j.rdc.2017.09.011
3. Frittoli RB, Vivaldo JF, Costallat LTL, et al. Gastrointestinal involvement in systemic lupus erythematosus: A systematic review. Journal of Translational Autoimmunity. 2021;4:100106. doi:10.1016/j.jtauto.2021.100106
4. Ebert EC, Hagspiel KD. Gastrointestinal and hepatic manifestations of systemic lupus erythematosus. J Clin Gastroenterol. 2011;45(5):436-441. doi:10.1097/MCG.0b013e31820f81b8
5. Janssens P, Arnaud L, Galicier L, et al. Lupus enteritis: from clinical findings to therapeutic management. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2013;8(1):67. doi:10.1186/1750-1172-8-67
6. Barrera O M, Barrera M R, de la Rivera V M, et al. Lupus enteritis as initial manifestation of systemic lupus erythematosus. Report of one case. Rev Med Chil. 2017;145(10):1349-1352. doi:10.4067/S0034-98872017001001349
7. Chen L, He Q, Luo M, et al. Clinical features of lupus enteritis: a single-center retrospective study. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2021;16(1):396. doi:10.1186/s13023-021-02044-4
8. Gonzalez A, Wadhwa V, Salomon F, et al. Lupus enteritis as the only active manifestation of systemic lupus erythematosus: A case report. World J Clin Cases. 2019;7(11):1315-1322. doi:10.12998/wjcc.v7.i11.1315
9. Kröner PT, Tolaymat OA, Bowman AW, et al. Gastrointestinal Manifestations of Rheumatological Diseases. Am J Gastroenterol. 2019;114(9):1441-1454. doi:10.14309/ajg.0000000000000260
10. Liu Z, Guo M, Cai Y, et al. A nomogram to predict the risk of lupus enteritis in systemic lupus erythematosus patients with gastroinctestinal involvement. EClinicalMedicine. 2021;36:100900. doi:10.1016/j.eclinm.2021.100900
11. Fukatsu H, Ota S, Sugiyama K, et al. A Case of Systemic Lupus Erythematosus Presenting with an Acute Abdomen: Successful Treatment with Steroid. Case Rep Med. 2014;2014:318939. doi:10.1155/2014/318939
12. Smith LW, Petri M. Lupus enteritis: an uncommon manifestation of systemic lupus erythematosus. J Clin Rheumatol. 2013;19(2):84-86. doi:10.1097/RHU.0b013e318284794e
13. Zambiasi L, Zambiasi AR, Tomasetto ME, et al. Lupus Enteritis: A Case Report. EMJ. 2023. doi: 10.33590/emj/10308412
14. Aringer M, Costenbader K, Daikh D, et al. 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheumatol. 2019;71(9):1400-1412. doi:10.1002/art.40930
15. Bellou AM, Bös D, Kukuk G, et al. Enteritis as initial manifestation of systemic lupus erythematosus in early pregnancy: A case report. Medicine. 2018;97(17):e0401. doi:10.1097/MD.0000000000010401