37. Thực trạng hoạt động hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn từ xa của các bác sĩ và những khó khăn trong quá trình thực hiện tại một số tỉnh

Tạ Đăng Hưng, Mai Xuân Thu, Nguyễn Thị Minh Hiếu , Đỗ Thị Thanh Toàn, Lưu Ngọc Hoạt

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang 217 bác sĩ tham gia hội chẩn từ xa từ tháng 9/2021 - 9/2022 với mục tiêu mô tả thực trạng hoạt động hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn từ xa của bác sĩ tại 10 bệnh viện tuyến tỉnh/huyện của 03 tỉnh Sơn La, Quảng Ninh, Hà Tĩnh. Kết quả cho thấy: hội chẩn được thực hiện thường quy hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất khi có ca cấp cứu hoặc có yêu cầu của bệnh viện tuyên trên. Hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh được các đối tượng nghiên cứu tham gia nhiều nhất với 81,6%. Ưu điểm được các bác sĩ nhận định: được cập nhật phương pháp điều trị (86,2%); giải quyết sớm, kịp thời ca khó (77%); giúp bệnh nhân yên tâm không vượt tuyến (62,7%). Khó khăn được đề cập đến nhiều nhất là chưa có quy định về trách nhiệm pháp lý của bác sĩ tuyến trên (54,5%), bác sĩ tuyến dưới khi có sự cố y khoa vai trò của các bên liên quan (38,3%); chưa được thanh toán bảo hiểm y tế cho hội chẩn từ xa (36,9%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Prelack M FS, Fridinger S, Gonzalez AK, et al. Visits of concern in child neurology telemedicine. Dev Med Child Neurol. 2022;64(11):1351-1358. doi:10.1111/dmcn.15256
2. Swinfen R SP. Low-cost telemedicine in the developing world. Journal of Telemedicine and Telecare. 2002;8(3):63-65.
3. Viện Chiến lược và Chính sách Y tế. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp xây dựng mô hình cung ứng dịch vụ y tế cho khu vực biển, đảo giai đoạn 2015 - 2020. 2019.
4. Viện Chiến lược và Chính sách Y tế. Đánh giá 9 tháng triển khai thực hiện đề án 1816 nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện. 2011.
5. Bộ Y tế. Quyết định phê duyệt “Đề án khám chữa bệnh từ xa”. 2628/QĐ-BYT2020.
6. Hasegawa T, Murase S. Distribution of telemedicine in Japan. Telemed J E Health. 2007;13(6):695-702.
7. Fangfang Cui, Qianqian Ma, Xianying He, et al. Implementation and Application of Telemedicine in China: Cross-Sectional Study. JMIR Mhealth Uhealth. 2018;8(10):e18426.
8. Quốc hội. Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. 2023.
9. Hoàng Bùi Hải, Nguyễn Anh Dũng, Đinh Thái Sơn, và cs. Bước đầu đánh giá kết quả áp dụng mô hình TELE - ICU trong hỗ trợ chẩn đoán và xử trí từ xa bệnh nhân hồi sức cấp cứu giữa Bệnh viện tỉnh Thanh Hoá và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2020;134(10).