Giá trị của trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (mmse) trong sàng lọc sa sút trí tuệ ở người cao tuổi tại cộng đồng

Cao Mạnh Long, Hồ Thị Kim Thanh, Trần Khánh Toàn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị của trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) bản Tiếng Việt trong sàng lọc sa sút trí tuệ ở người cao tuổi tại cộng đồng. Nghiên cứu cắt ngang trên 111 người cao tuổi được chọn ngẫu nhiên tại 3 xã thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn bằng trắc nghiệm MMSE và sau đó được đánh giá lại bằng bộ câu hỏi thần kinh tâm lý đầy đủ theo tiêu chuẩn chẩn đoán DSM - 5. Kết quả cho thấy diện tích dưới đường cong ROC của trắc nghiệm MMSE là 0,89 (95% CI: 0,78 - 1). Điểm cắt tối ưu để chẩn đoán sa sút trí tuệ dựa vào trắc nghiệm MMSE là 19/20 với độ nhạy 0,75 và độ đặc hiệu 0,93. Tại điểm cắt 23/24, trắc nghiệm MMSE có độ nhạy, và độ đặc hiệu lần lượt là 0,88 và 0,72, với 32,4% người cao tuổi có khả năng mắc sa sút trí tuệ. Tỷ lệ hiện mắc sa sút trí tuệ theo tiêu chuẩn DSM - 5 là 7,2%. MMSE có giá trị cao trong sàng lọc sa sút trí tuệ ở người cao tuổi tại cộng đồng ở Việt Nam với ngưỡng điểm 23/24.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Collaborators GBDD. Global, regional, and national burden of Alzheimer’s disease and other dementias, 1990 - 2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019;18(1):88 - 106. doi:10.1016/S1474 - 4422(18)30403 - 4
2. Association American Psychiatric. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM - 5®). American Psychiatric Pub; 2013.
3. Creavin ST, Wisniewski S, Noel - Storr AH, et al. Mini - Mental State Examination (MMSE) for the detection of dementia in clinically unevaluated people aged 65 and over in community and primary care populations. Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group, ed. Cochrane Database Syst Rev. January 2016. doi:10.1002/14651858.CD011145.pub2
4. Doan Vuong Diem Khanh, Vo Van Thang, Ho Dung, et al. Prevalence of dementia among the elderly and health care needs for people living with dementiain an urban community of central Vietnam. Vietnam J Public Health. 2015;3(1):16 - 23.
5. Bich NN, Dung NTT, Vu T, et al. Dementia and associated factors among the elderly in Vietnam: a cross - sectional study. Int J Ment Health Syst. 2019;13. doi:10.1186/s13033 - 019 - 0314 - 7
6. Wimo A, Winblad B, Aguero - Torres H, von Strauss E. The Magnitude of Dementia Occurrence in the World. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2003;17(2):63 - 67. doi:10.1097/00002093 - 200304000 - 00002
7. Martin Prince, Anders Wimo, Maëlenn Guerchet, Gemma - claire Ali, Yu - Tzu Wu, Matthew Prina. World Alzheimer Report 2015, The Global Impact of Dementia: An Analysis of Prevalence, Incidence, Cost and Trends. London: Alzheimer’s Disease International (ADI); 2015.
8. Geldmacher DS, Kirson NY, Birnbaum HG, et al. Implications of early treatment among Medicaid patients with Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 2014;10(2):214 - 224. doi:10.1016/j.jalz.2013.01.015
9. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini - mental state”. A Practical Method for Grading the Cognitive State of Patients for the Clinician. J Psychiatr Res. 1975;12(3):189 - 198. doi:10.1016/0022 - 3956(75)90026 - 6
10. Korinek K, Teerawichitchainan B, Zimmer Z, et al. Design and measurement in a study of war exposure, health, and aging: protocol for the Vietnam health and aging study. BMC Public Health. 2019;19(1):1351. doi:10.1186/s12889 - 019 - 7680 - 6
11. Nguyễn Kim Việt, Trần Viết Nghị, Hoàng Đức Kiệt. Bước đầu đánh giá sa sút trí tuệ ở người già tại một quần thể dân cư thành phố Thái Nguyên. Tuyển Tập Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Của Nghiên Cứu Sinh Trường Đại Học Hà Nội. 2001:176 - 181.
12. Nguyễn Ngọc Hòa. Nghiên Cứu Tỷ Lệ Hiện Mắc và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Sa Sút Trí Tuệ ở Người Cao Tuổi Tại Huyện Ba Vì, Tỉnh Hà Tây 2005 - 2006. Trường Đại học Y Hà Nội; 2006.
13. Sharp ES, Gatz M. The Relationship between Education and Dementia: An Updated Systematic Review. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2011;25(4):289 - 304. doi:10.1097/WAD.0b013e318211c83c
14. Trần Đình Thắng. Nghiên cứu giá trị của trắc nghiệm đánh giá nhận thức GPCOG trong tầm soát sa sút trí tuệ. 2013.
15. Ismail Z, Rajji TK, Shulman KI. Brief cognitive screening instruments: an update. Int J Geriatr Psychiatry. 2010;25(2):111 - 120. doi:10.1002/gps.2306