Kiến thức, thực hành phòng lây nhiễm viêm gan B của người bệnh mới vào điều trị tại khoa viêm gan, Bệnh viện Chợ Rẫy

Lê Minh Thi, Trần Thị Diễm

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Khoa Viêm Gan Bệnh viện Chợ Rẫy có 38-47% người bệnh bị viêm gan virút B trong tổng số  người đến khám và nhập viện điều trị viêm gan hàng năm. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả kiến thức, thực hành phòng lây nhiễm virus viêm gan B của người bệnh mới vào điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nghiên cứu sử dụng thiết kế cắt ngang mô tả, kết hợp định lượng và định tính. Nghiên cứu định lượng thực hiện phỏng vấn 231 người bệnh từ 18 tuổi trở lên mới vào điều trị sử dụng bộ câu hỏi có cấu trúc soạn sẵn. Nghiên cứu định tính thực hiện 01 cuộc thảo luận nhóm tập trung với người bệnh và 02 cuộc phỏng vấn sâu cán bộ lãnh đạo khoa Viêm gan. Kết quả nghiên cứu cho thấy người bệnh có kiến thức đạt về phòng lây nhiễm virus viêm gan B là 48,1% và thực hành đạt là 37,2%. Người bệnh có kiến thức đạt thì có thực hành về phòng lây nhiễm virus viêm gan B đạt cao gấp 2,6 lần so với người có kiến thức không đạt.  Kiến thức và thực hành dự phòng virus viêm gan B có mối liên quan chặt với người bệnh từ tỉnh khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh, trình độ học vấn thấp, nghề nghiệp và thu nhập của người bệnh. Nghiên cứu khuyến nghị khoa Viêm gan của bệnh viện xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tư vấn phòng chống lây nhiễm virus viêm gan B cho toàn bộ người bệnh, chú trọng tư vấn về chế độ dinh dưỡng, cách phòng bệnh, đường lây, về xét nghiệm và tiêm phòng vắc xin.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. Hepatitis B. WHO. 2021. Available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b (truy cập 15/9/2021).
2. Bộ Y tế. Quyết định số 5448/QĐ-BYT ngày 30/12/2014 ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B. Bộ Y tế 2014
3. Bộ Y tế. Quyết định số 739/QĐ-BYT ngày 05/3/2015 về việc ban hành Kế họach phòng chống viêm gan vi rút giai đoạn 2015 - 2019. Bộ Y tế 2015.
4. WHO. Prevention and Control of Viral hepatitis Infection: Framework for Global Action, World Health Organization, Geneva, 2012.
5. Bộ Y tế - Bệnh viện Chợ Rẫy. Kế hoạch số 06A/KH-BVCR, Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện Chợ Rẫy năm 2015 đến năm 2020. Bệnh viện Chợ Rẫy 2016.
6. Lý Văn Xuân và Phan Thị Quỳnh Trâm. Kiến thức thái độ thực hành về phòng bệnh viêm gan siêu vi B của bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước năm 2009", Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 14(1), 2009
7. Trịnh Văn Nghinh. Kiến thức thái độ thực hành về phòng chống bệnh viêm gan B của người dân thị trấn Yên Viên, Gia Lâm Hà Nội, Luận văn thạc sỹ y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng,2009.
8. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Kiến thức, thái độ và thực hành về bệnh viêm gan siêu vi B của người bệnh điều trị ngoại trú. Bệnh viện Trưng Vương, 2016
9. Trần Ngọc Dung và Huỳnh Thị Kim Yến (2010), "Nghiên cứu tình hình nhiễm và kiến thức, thái độ, thực hành của người dân về phòng chống lây nhiễm virus viêm gan B ở quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ", Tạp chí Y học thực hành, 822(5), tr. 161-164.
10. Rosmawati Mohamed et al (2008), Knowledge, attitudes and practices among people with chronic hepatitis B attending a hepatology clinic in Malaysia: A cross- sectional study, Public Health 2012, 12:601.