Đánh giá hiệu quả của phác đồ bốn thuốc có bismuth trong điều trị loét dạ dày tá tràng có nhiễm Helicobacter Pylori ở trẻ em

Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Hồng Nhân, Phan Văn Nhã

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Phác đồ điều trị diệt Helicobacter pylori (H. pylori) có Bismuth chưa được nghiên cứu nhiều ở trẻ em Việt Nam bị loét dạ dày tá tràng. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả điều trị loét dạ dày tá tràng có nhiễm H. pylori ở trẻ em bằng phác đồ 4 thuốc gồm Esomeprazol; Amoxicillin; Metronidazol và Bismuth subcitrat. Nghiên cứu tiến cứu mô tả loạt ca bệnh gồm 61 trẻ được chẩn đoán loét dạ dày tá tràng có nhiễm H. pylori vào khám và điều trị tại khoa Nhi Tiêu hóa - Bệnh viên Đa khoa Saint Paul. Tuổi trung bình mắc bệnh của trẻ là 10,1 ± 3,0 tuổi, tỷ lệ trẻ trai/trẻ gái là 3/1. Tỷ lệ trẻ có từ 2 ổ loét trở lên chiếm 34,5% và 72,1% trẻ có ổ loét có kích thước lớn. Sau 6 tuần điều trị, có sự cải thiện rõ rệt các triệu chứng lâm sàng. Hiệu quả tiệt trừ H. pylori của phác đồ là 80,3%, 87% trẻ liền sẹo hoàn toàn, 13,7% trẻ còn tồn tại ổ loét nhưng kích thước ổ loét thu nhỏ hơn. Nhóm trẻ tiệt trừ H. pylori có tỷ lệ lành ổ loét cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm còn vi khuẩn. Kết luận: Phác đồ bốn thuốc có Bismuth điều trị diệt H. pylori có hiệu quả điều trị tiệt trừ vi khuẩn và lành ổ loét tương đối cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sierra D, Wood M, Kolli S, Felipez LM. Pediatric Gastritis, Gastropathy, and Peptic Ulcer Disease. Pediatr Rev. 2018;39(11):542-549.
2. Jones NL, Koletzko S, Goodman K, et al. Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(6):991-1003.
3. Nguyen TVH, Bengtsson C, Yin L, et al. Eradication of Helicobacter pylori in children in Vietnam in relation to antibiotic resistance. Helicobacter. 2012;17(4):319-325.
4. Tăng Lê Châu Ngọc, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Minh Ngọc. Đặc điểm đề kháng kháng sinh và đáp ứng điều trị trên trẻ em viêm dạ dày do H. pylori tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh. 2019; 23(4): 110-119.
5. Đặng Thúy Hà, Nguyễn Thị Việt Hà, Đặc điểm lâm sàng, nội soi và mô bệnh học của loét dạ dày tá tràng ở trẻ em tại bệnh viện Nhi trung ương. Tạp chí Y học thực hành, 2019; 9(1110):19-21
6. Ecevıt ÇÖ, Özgenç F, Yüksekkaya HA, Ünal F, Arikan Ç, Yağci RV. Peptic ulcer disease in children: an uncommon disorder with subtle symptomatology. Turk J Gastroenterol Off J Turk Soc Gastroenterol. 2012;23(6):666-669.
7. Hernández C, Serrano C, Einisman H, et al. Peptic ulcer disease in Helicobacter pylori-infected children: clinical findings and mucosal immune response. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;59(6):773-778.
8. Võ Thị Thu Thủy. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, biến chứng và tỷ lệ nhiễm H. pylori của bệnh loét dạ dày tá tràng ở trẻ em. Tạp Chí Y Học Việt Nam. 2009; 356(1,2): 598-604.
9. Nguyễn Phúc Thịnh, Hoàng Lê Phúc, Nguyễn Việt Trường. Loét dạ dày tá tràng do H. pylori ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh. 2014; 18(4): 41-47.
10. Trần Ngọc Huy, Hà Văn Thiệu, Nguyễn Minh Ngọc. Đặc điểm biến chứng thường gặp ở loét dạ dày tá tràng ở trẻ em. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh. 2018; 22(3): 179-185.
11. Egbaria R, Levine A, Tamir A, Shaoul R. Peptic ulcers and erosions are common in Israeli children undergoing upper endoscopy. Helicobacter. 2008;13(1):62-68.
12. Hong J, Yang HR. Efficacy of Proton Pump Inhibitor-based Triple Therapy and Bismuth-based Quadruple Therapy for Helicobacter pylori Eradication in Korean Children. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2012;15(4):237-242.
13. Zhou Y, Ye Z, Wang Y, et al. Comparison of four different regimens against Helicobacter pylori as a first-line treatment: A prospective, cross-sectional, comparative, open trial in Chinese children. Helicobacter. 2020;25(2):e12679. doi:10.1111/hel.12679
14. Nguyễn Thị Út, Lê Thanh Hải, cộng sự. Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Nghiên Cứu Học. 2016;101(3):71-80.
15. Ford AC, Delaney BC, Forman D, Moayyedi P. Eradication therapy in Helicobacter pylori positive peptic ulcer disease: systematic review and economic analysis. Am J Gastroenterol. 2004;99(9):1833-1855. doi:10.1111/j.1572-0241.2004.40014.x