Đặc điểm hình ảnh và kết quả điều trị lấy huyết khối cơ học ở bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc đoạn m2 động mạch não giữa

Trần Tất Hiến, Nguyễn Quang Anh, Trần Anh Tuấn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành với mục tiêu: “Mô tả đặc điểm chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị điều trị lấy huyết khối cơ học ở bệnh nhân tắc đoạn M2 động mạch não giữa”. Nghiên cứu hồi cứu trên 38 bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc đoạn M2 động mạch não giữa từ 1/ 2018 đến 6/ 2021 tại Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai. Trong 38 bệnh nhân, có 34 bệnh nhân (chiếm 89%) được chụp CLVT, 4 bệnh nhân (chiếm 11%) được chụp CHT. Hình ảnh chụp CLVT thấy dấu hiệu nhồi máu sớm gồm xóa dải băng thùy đảo chiếm 26,5%, huyết khối tăng tỉ trọng chiếm 67,6%, xóa rãnh cuộn não chiếm 44,1% và xóa ranh giới chất trắng xám chiếm 47,1%. Hình ảnh chụp MRI thấy 100% có tăng tín hiệu nhu mô não trên DWI, 50% có tăng tín hiệu mạch máu trên FLAIR và có 25% các trường hợp tăng tín hiệu nhu mô não trên FLAIR. Tỷ lệ bệnh nhân có tái thông mạch máu tốt sau can thiệp (TICI 2b - 3) là 89%. Tỉ lệ bệnh nhân hồi phục lâm sàng tốt sau ba tháng (mRS = 0 - 2) là 57,89%. Điểm ASPECTS sau can thiệp 24 giờ giảm có ý nghĩa thống kê. Yếu tố đến viện sớm trong vòng 3 giờ đầu và điểm NIHSS ảnh hưởng đến khả năng phục hồi lâm sàng tốt sau 3 tháng. Điều trị lấy huyết khối cơ học có hiệu quả trong điều trị nhồi máu não cấp do tắc đoạn M2 của động mạch não giữa. Cần có thêm các nghiên cứu có so sánh với cỡ mẫu lớn hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Mauro, M.A. Image - guided interventions. Saunders/Elsevier. Published online 2008.
2. Broderick JP. William M. Feinberg Lecture: stroke therapy in the year 2025: burden, breakthroughs, and barriers to progress. Stroke. 2004;35(1):205 - 211. doi:10.1161/01.STR.0000106160.34316.19
3. Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, et al. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. N Engl J Med. 2008;359(13):1317 - 1329. doi:10.1056/NEJMoa0804656
4. Koh JS, Lee SJ, Ryu C - W, Kim HS. Safety and efficacy of mechanical thrombectomy with solitaire stent retrieval for acute ischemic stroke: a systematic review. Neurointervention. 2012;7(1):1 - 9. doi:10.5469/neuroint.2012.7.1.1
5. Nogueira RG et al. Trevo versus Merci retrievers for thrombectomy revascularization of large vessel occlusions in acute ischaemic stroke (TREVO 2): a randomised trial. Lancet. 2012;380(9849):1231 - 1240.
6. Saver JL et al. Solitaire flow restoration device versus the Merci retriever in patients with acute ischemic stroke (SWIFT): a randomized, parallel - group, non - inferiority trial. Lancet. 2012;380(9849):1241 - 1249.
7. Mark FB, Barry WC, Michael AP. Neuroscience Exploring the Brain, 3rd Edition. Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
8. Vũ Đăng Lưu, Nguyễn Quang Anh. Kết quả của phương pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học stent Solitaire trong điều trị nhồi máu não tối cấp. Tạp Chí Nghiên Cứu Y Học. 2015;(2):33 - 40.
9. Vũ Anh Nhị, Phạm Nguyên Bình. Đánh giá tính an toàn và hiệu quả phương pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học Solitaire ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não. Tạp Chí Y Học TP Hồ Chí Minh. 2014;(18):473 - 478.
10. Trương Lê Tuấn Anh. Điều trị can thiệp đường động mạch trên bệnh nhân thiếu máu não cục bộ cấp. Luận văn tiến sĩ y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Published online 2016.
11. Park JS, Kwak HS. Manual aspiration thrombectomy using penumbra catheter in patients with acute m2 occlusion: a single - center analysis. J Korean Neurosurg Soc. 2016;59(4):352 - 356. doi:10.3340/jkns.2016.59.4.352
12. Bhogal P, Bücke P, Pérez MA, Ganslandt O, Bäzner H, Henkes H. Mechanical Thrombectomy for M2 Occlusions: A Single - Centre Experience. INE. 2017;6(3 - 4):117 - 125. doi:10.1159/000458161
13. Dorn F, Lockau H, Stetefeld H, et al. Mechanical Thrombectomy of M2 - Occlusion. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015;24(7):1465 - 1470. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.04.013
14. Adams HP, Davis PH, Leira EC, et al. Baseline NIH Stroke Scale score strongly predicts outcome after stroke: A report of the Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST). Neurology. 1999;53(1):126 - 131. doi:10.1212/wnl.53.1.126
15. Leys D, Pruvo JP, Godefroy O, Rondepierre P, Leclerc X. Prevalence and significance of hyperdense middle cerebral artery in acute stroke. Stroke. 1992;23(3):317 - 324. doi:10.1161/01.str.23.3.317
16. Abul - Kasim K, Selariu E, Brizzi M, Petersson J. Hyperdense middle cerebral artery sign in multidetector computed tomography: definition, occurrence, and reliability analysis. Neurol India. 2009;57(2):143 - 150. doi:10.4103/0028 - 3886.51282
17. Lee KY, Latour LL, Luby M, Hsia AW, Merino JG, Warach S. Distal hyperintense vessels on FLAIR: an MRI marker for collateral circulation in acute stroke? Neurology. 2009;72(13):1134 - 1139. doi:10.1212/01.wnl.0000345360.80382.69