Kháng kháng sinh ở trẻ nhiễm khuẩn tiết niệu có bất thường đường tiểu tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Lương Thị Phượng, Tống Ngọc Huy, Nguyễn Ngọc Huy, Vũ Ngọc Bích, Nguyễn Thu Hương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nhiễm khuẩn tiết niệu (NKTN) là một trong những bệnh nhiễm trùng thường gặp ở trẻ em, chỉ đứng sau nhiễm khuẩn hô hấp và tiêu hóa. Các bất thường đường tiểu (UTA) làm tăng nguy cơ NKTN và tỉ lệ kháng kháng sinh, thường phải điều trị bằng kháng sinh đường tĩnh mạch dài ngày hơn NKTN thông thường. Nghiên cứu trên 90 trẻ NKTN cấy ra vi khuẩn niệu có bất thường đường tiểu (54,4% nam và 45,6% nữ). Bất thường đường tiểu hay gặp nhất là trào ngược bàng quang - niệu quản (VUR - 72,2%), trong đó 72,3% trẻ là VUR độ III - V. Các căn nguyên gây NKTN thường gặp là Escherichia coli (43,3%), Klebsiella pneumoniae (17,8%), nấm (11,1%). 78,9% Escherichia coli và 62,5% Klebsiella pneumoniae sinh men ESBL. Escherichia coli kháng hầu hết nhóm kháng sinh β-lactam như Ampicillin (97,1%), Cefotaxim (79,5%), Quinolon (56,4%), Gentamycin (53,8%). Escherichia coli nhạy với Amikacin (92,3%), Fosfomycin (79,5%), Carbapenem (71,8%). Klebsiella pneumoniae có tỷ lệ kháng cao với Cephalosporin thế hệ 3 (70,6%), nhạy với Amikacin 82,6%, Carbapenem 75,6%, Fosfomycin 52,9%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Najar MS, Saldanha CL, Banday KA. Approach to urinary tract infections. Indian J Nephrol. 2009;19(4):129-139. doi: 10.4103/09 71-4065.59333.
2. Isac R, Basaca DG, Olariu IC, et al. Antibiotic Resistance Patterns of Uropathogens Causing Urinary Tract Infections in Children with Congenital Anomalies of Kidney and Urinary Tract. Child Basel Switz. 2021;8(7):585. doi: 10.3390/children8070585.
3. Sabih A, Leslie SW. Complicated Urinary Tract Infections. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2020. Accessed March 16, 2020. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK43601 3/.
4. Robinson JL, Finlay JC, Lang ME, Bortolussi R. Urinary tract infections in infants and children: Diagnosis and management. Paediatr Child Health. 2014;19(6):315-319.
5. Urinary tract infections in children - Symptoms, diagnosis and treatment. BMJ Best Practice. Accessed March 16, 2020. https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/789/.
6. Alsammani MA, Ahmed MI, Abdelatif NF. Bacterial uropathogens isolates and antibiograms in children under 5 years of age. Med Arch Sarajevo Bosnia Herzeg. 2014;68(4):239-243. doi: 10.5455/medarh.2014 .68.239-243.
7. Megged O. Staphylococcus aureus urinary tract infections in children are associated with urinary tract abnormalities and vesico-ureteral reflux. Pediatr Nephrol Berl Ger. 2014;29(2):269-272. doi: 10.1007/s00467-013-2655-9.
8. Flokas ME, Detsis M, Alevizakos M, Mylonakis E. Prevalence of ESBL-producing Enterobacteriaceae in paediatric urinary tract infections: A systematic review and meta-analysis. J Infect. 2016;73(6):547-557. doi: 10. 1016/j.jinf.2016.07.014.
9. Tratselas A, Iosifidis E, Ioannidou M, et al. Outcome of urinary tract infections caused by extended spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae in children. Pediatr Infect Dis J. 2011;30(8):707-710. doi: 10.1097/INF.0b 013e31820d7ec4.
10. Dalgic N, Sancar M, Bayraktar B, Dincer E, Pelit S. Ertapenem for the treatment of urinary tract infections caused by extended-spectrum β-lactamase-producing bacteria in children. Scand J Infect Dis. 2011;43(5):339-343. doi: 10.3109/00365548.2011.553241.
11. BYT và GARP-Vietnam. Báo cáo sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh tại 15 bệnh viện Việt Nam năm 2008-2009. Published online 2009.
12. Tsai JD, Lin CC, Yang SS. Diagnosis of pediatric urinary tract infections. Urol Sci. 2016;27(3):131-134. doi: 10.1016/j.urols.2016. 10.001.
13. Kliegman R, Behrman RE, Nelson WE, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. Edition 20. Elsevier; 2016.
14. Naseri M. Urinary Tract Infection in Children: Role of Urological Anomalies. In: Urinary Tract Infection; 2016:(In press 2016).
15. Kutasy B, Coyle D, Fossum M. Urinary Tract Infection in Children: Management in the Era of Antibiotic Resistance-A Pediatric Urologist’s View. Eur Urol Focus. 2017;3(2-3):207-211. doi: 10.1016/j.euf.2017.09.013.
16. Mahony M, McMullan B, Brown J, Kennedy SE. Multidrug-resistant organisms in urinary tract infections in children. Pediatr Nephrol. 2020;35(9):1563-1573. doi: 10.1007/s 00467-019-04316-5.
17. Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Quỳnh Hương. Căn nguyên gây nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em phải nhập viện tại khoa Thận - Tiết niệu Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Y học Việt Nam. 62-65.