Kết quả vận động trị liệu và hoạt động trị liệu cho trẻ bại não thể co cứng dưới 6 tuổi bằng phương pháp điều trị hướng mục tiêu

Hoàng Khánh Chi, Phạm Văn Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bại não là khuyết tật về thể chất thường gặp nhất ở trẻ em. Vận động trị liệu và hoạt động trị liệu là 2 lĩnh vực phục hồi chức năng chính đối với trẻ bại não. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả vận động trị liệu và hoạt động trị liệu cho trẻ bại não thể co cứng dưới 6 tuổi bằng phương pháp điều trị hướng mục tiêu. Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng, so sánh trước và sau điều trị. 50 trẻ bại não tuổi từ 13 tháng đến 68 tháng phục hồi chức năng bằng phương pháp điều trị hướng mục tiêu. Kết quả: GMFM tăng 4,14 điểm sau 3 tháng, 10,22 điểm sau 6 tháng. QUEST tăng 2,76 điểm sau 3 tháng và 4,78 điểm sau 6 tháng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl. 2007;109:8-14.
2. Mastos M, Miller K, Eliasson AC, Imms C. Goal-directed training: linking theories of treatment to clinical practice for improved functional activities in daily life. Clin Rehabil. 2007; 21(1):47-55. doi:10.1177/0269215506073494.
3. Türker D, Korkem D, Özal C, Kerem Günel M, Karahan S. The effects of goal directed therapy on gross motor function and funtional status of children with cerebral palsy. International Journal of Therapies and Rehabilitation Research. 2015; 4. doi:10.5455/00000060.
4. Novak I, Hines M, Goldsmith S, Barclay R. Clinical prognostic messages from a systematic review on cerebral palsy. Pediatrics. 2012; 130(5):e1285-1312. doi:10.1542/peds.2012-0924.
5. Jackman M, Sakzewski L, Morgan C, et al. Interventions to improve physical function for children and young people with cerebral palsy: international clinical practice guideline. Developmental Medicine & Child Neurology. Published online 2021. doi:10.1111/dmcn.15055
6. Nguyễn Thị Minh Thủy. Kết quả bước đầu điều tra dịch tễ bại não tại tỉnh Hà Tây. Kỉ yếu công trình nghiên cứu khoa học hội phục hồi chức năng Việt Nam, nhà xuất bản Y học. 2001;7:292-303.
7. Phạm Thị Nhuyên. Nghiên cứu thực trạng trẻ bại não 0 - 60 tháng tuổi tại khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Y học thực hành. 2013;6:37-40.
8. Hoàng Khánh Chi, Phạm Văn Minh. Nhu cầu cung cấp thông tin và hướng dẫn tập phục hồi chức năng của gia đình trẻ bại não thể co cứng dưới 6 tuổi. Tạp chí Phục hồi chức năng. 2018;7:29-34.
9. Russell DJ, Avery LM, Rosenbaum PL, Raina PS, Walter SD, Palisano RJ. Improved scaling of the gross motor function measure for children with cerebral palsy: evidence of reliability and validity. Phys Ther. 2000;80(9):873-885.
10. Choudhary A, Gulati S, Kabra M, et al. Efficacy of modified constraint induced movement therapy in improving upper limb function in children with hemiplegic cerebral palsy: a randomized controlled trial. Brain Dev. 2013;35(9):870-876. doi:10.1016/j.braindev.2012.11.001.
11. Ahl LE, Johansson E, Granat T, Carlberg EB. Functional therapy for children with cerebral palsy: an ecological approach. Dev Med Child Neurol. 2005;47(9):613-619.
12. Löwing K, Bexelius A, Brogren Carlberg E. Activity focused and goal directed therapy for children with cerebral palsy do goals make a difference? Disabil Rehabil. 2009;31(22):1808-1816. doi:10.1080/09638280902822278.
13. Sorsdahl AB, Moe-Nilssen R, Kaale HK, Rieber J, Strand LI. Change in basic motor abilities, quality of movement and everyday activities following intensive, goal-directed, activity-focused physiotherapy in a group setting for children with cerebral palsy. BMC Pediatr. 2010;10:26. doi:10.1186/1471-2431-10-26.
14. Chen YN, Liao SF, Su LF, Huang HY, Lin CC, Wei TS. The effect of long-term conventional physical therapy and independent predictive factors analysis in children with cerebral palsy. Dev Neurorehabil. 2013;16(5):357-362. doi:10.3109/17518423.2012.762556.
15. Eliasson AC, Krumlinde-sundholm L, Shaw K, Wang C. Effects of constraint-induced movement therapy in young children with hemiplegic cerebral palsy: an adapted model. Dev Med Child Neurol. 2005;47(4):266-275. doi:10.1017/s0012162205000502.