Lâm sàng, cận lâm sàng và chức năng hô hấp của trẻ hen phế quản có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ

Nguyễn Ngọc Quỳnh Lê, Thục Thanh Huyền, Lê Quỳnh Chi, Lê Huyền Trang, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Nguyễn Thị Thanh Mai, Dương Quý Sỹ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và hen phế quản là tình trạng viêm mạn tính đường thở, liên quan với nhau về cơ chế bệnh sinh và có tác động qua lại lẫn nhau. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 54 trẻ hen phế quản từ 6- 17 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm xác định tỷ lệ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ hen và mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhóm trẻ trên. Chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ bằng đa ký hô hấp. 29/54 (53,7%) trẻ hen tuổi trung bình 8,38 tuổi có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, trong đó 26/29 (89,65%) trẻ hen bậc 2 trở lên với FENO tăng (21,55 ± 19,0 ppb). 17/29 (58,62%) trẻ hen có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nhẹ, trẻ hen bậc 3 có tỷ lệ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ trung bình cao hơn có ý nghĩa thống kê (41,38% và 13,79%, p < 0,05). Cần quan tâm đến chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân hen phế quản.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Global Initiative for asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2020. p. 1-27.
2. Al-Shamrani A, Alharbi AS. Diagnosis and management of childhood sleep-disordered breathing. Clinical approach. Saudi Med J. 2020; 41(9): 916-929.
3. Kapur VK, Auckley DH, Chowdhuri S et al. Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing for Adult Obstructive Sleep Apnea: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med. 2017 Mar 15;13(3):479-504.
4. Nguyen-Hoang Y, Nguyen-Thi-Dieu T, Duong-Quy S. Study of the clinical and functional characteristics of asthmatic children with obstructive sleep apnea. J Asthma Allergy. 2017; 10: 285-292.
5. Damianaki A, Vagiakis E, Sigala I et al. The Co- existence of Obstructive Sleep Apnea and Bronchial Asthma: Revelation of a New Asthma Phenotype? J.Clin.Med. 2019; 8(9),1476.
6. Alharbi M, Almutairi A, Alotaibi D et al. The prevalence of asthma in patients with obstructive sleep apnoea. Prim. Care Respir. J. 2009, 18, 328–330. 15.
7. Lê Thị Tuyết Lan, Trần Văn Ngọc. Hình ảnh học và thăm dò chức năng hô hấp.2016. Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
8. Duong-Quy S. Clinical Utility Of The Exhaled Nitric Oxide (NO) Measurement With Portable Devices In The Management Of Allergic Airway Inflammation And Asthma. J Asthma Allergy. 2019 Oct 7;12:331-341.
9. Bộ Y tế. Đo đa ký hô hấp. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành hô hấp. Nhà xuất bản Y học, 2016. Tr 267-270.
10. Nguyen-Thi-Bich H, Duong-Thi-Ly H, Thom VT et al. Study of the correlations between fractional exhaled nitric oxide in exhaled breath and atopic status, blood eosinophils, FCER2 mutation, and asthma control in Vietnamese children. J Asthma Allergy. 2016 Sep 14;9:163-170.
11. Ferrando M, Braido F, Baiardini I et al. Prevalence and impact of rhinitis, sleep disordered breathing and OSA in asthmatic patients. Shortness of Breath. 2014; 2. 125-130.
12. Covar RA, Fuhlbrigge AL, Williams P et al. The Childhood Asthma Management Program (CAMP): contributions to the understanding of therapy and the natural history of childhood asthma. Curr Respir Care Rep.2012; 1, 243-250.
13. Đào Thị Hồng Diên, Lê Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Diệu Thúy. Nghiên cứu kết quả test lảy da với các dị nguyên hô hấp trong nhà của bệnh nhi hen phế quản. Tạp chí Y học thực hành. 2013; 860, số 3/2013: 52-55.