16. Tác dụng chống viêm, giảm đau họng của viên nang mềm Tecan trên bệnh nhân viêm họng cấp do virus tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Vũ Việt Hằng, Phạm Thị Bích Đào, Trần Thị Minh Quyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng chống viêm, giảm đau họng của viên nang mềm Tecan trên bệnh nhân viêm họng cấp do virus. 60 bệnh nhân được chia 2 nhóm: nhóm I gồm 30 bệnh nhân dùng giả dược, nhóm II gồm 30 bệnh nhân được điều trị bằng viên nang mềm Tecan. Kết quả cho thấy: Sau 7 ngày điều trị, tình trạng viêm và đau họng ở cả 2 nhóm đều giảm so với trước điều trị có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Sự cải thiện các triệu chứng ở nhóm II hiệu quả hơn nhóm I có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ngô Ngọc Liễn. Giản yếu tai mũi họng - Tập 3. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học; 2001.
2. Rui-hua X, Ji-fang Z, Long C, et al. Belamcanda chinensis (L.) Dc: Ethnopharmacology, phytochemistryand pharmacology of an important traditional Chinese medicine. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. 2015;12(6):39-70.
3. Woźniak Dorota, Matkowski Adam. Belamcandae chinensis rhizoma - A review of phytochemistry and bioactivity. Fitoterapia. 2015;107:1-14.
4. Zhang Le, Wei Kunhua, Xu Jianping, et al. Belamcanda chinensis (L.) DC-An ethnopharmacological, phytochemical and pharmacological review. Journal of Ethnopharmacology. 2016;186:1-13.
5. Đỗ Tất Lợi. Những cây Thuốc và vị thuốc Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Y Học; 2004.
6. Viện Dược liệu. Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam - Tập 2. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; 2006.
7. Trường Đại học Y Hà Nội - Khoa YHCT. Bệnh ngũ quan Y học cổ truyền. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học; 2006.
8. Xin R, Zheng J, Cheng L, Peng W, Luo Y. Belamcanda chinensis(L.). Dc: Ethnopharmacology, phytochemistry and pharmacology of an important traditional Chinese medicine. Afr J Trad Compl Alt Med. 2015;12(6):39.
9. Zhang L, Wei K, Xu J, et al. Belamcanda chinensis (L.) DC-An ethnopharmacological, phytochemical and pharmacological review. Journal of Ethnopharmacology. 2016;186:1-13.