28. U trung biểu mô màng phổi ác tính - Tổng quan tài liệu và báo cáo ca bệnh

Cung Văn Công

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

U trung biểu mô (Mesothelioma) là một loại u phát sinh từ các tế bào trung biểu mô lót các khoang cơ thể bao gồm màng phổi, màng tim, phúc mạc và âm đạo. Hầu hết các khối u trung biểu mô ác tính (Malignant Pleural Mesothelioma - MPM) xảy ra ở ngực và thường liên quan đến tiền sử tiếp xúc với amiăng. Phân loại 2015 của WHO (cập nhật 2021), MPM được chia thành 3 nhóm (dưới typ): Epithelioid Mesothelioma (EM); Sarcomatoid Mesothelioma (SM) và thể hỗn hợp. Việc chẩn đoán MPM gặp nhiều thách thức và có rất nhiều nhầm lẫn, đặc biệt là trong các sinh thiết nhỏ. Thời gian gẫn đây nhờ có sự phát triển của hoá mô miễn dịch nên việc chẩn đoán xác định có nhiều tiến bộ. Cắt lớp vi tính ngực giúp định hướng chẩn đoán và sinh thiết phổi, màng phổi; phẫu thuật nội soi lồng ngực có thể được sử dụng với mục tiêu lấy bệnh phẩm chẩn đoán và điều trị giảm nhẹ. Chúng tôi báo cáo ca bệnh MPM, thể SM được chẩn đoán xác định bằng giải phẫu bệnh (GPB) và nhuộm hoá mô miễn dịch (HMMD) tại Bệnh viện Phổi trung ương. Tài liệu tổng quan nêu bật những vấn đề mà bác sĩ cần biết liên quan đến biểu hiện lâm sàng, điện quang, đặc điểm mô học cũng như những tiến bộ gần đây của hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán căn bệnh này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Eccher A, Girolami I, Lucenteforte E, et al. Diagnostic mesothelioma biomarkers in effusion cytology. Cancer Cytopathol. 2021 Jul;129(7):506-516. doi: 10.1002/cncy.22398. Epub 2021 Jan 19.PMID: 33465294 .
2. Beasley MB, Galateau-Salle F, Dacic S. Pleural mesothelioma classification update. Virchows Arch. 2021 Jan;478(1):59-72. doi: 10.1007/s00428-021-03031-7. Epub 2021 Jan 21.PMID: 33475835.
3. Dacic S. Pleural mesothelioma classification-update and challenges. Mod Pathol. 2022 Jan;35(Suppl 1):51-56. doi: 10.1038/s41379-021-00895-7. Epub 2021 Aug 31. PMID: 34465883.
4. Oramas DM, Zaleski M, Moran CA. Sarcomatoid Mesothelioma: A Clinicopathological and Immunohistochemical Study of 64 Cases. Int J Surg Pathol. 2021 Dec;29(8):820-825. doi: 10.1177/10668969211014256. Epub 2021 May 3.PMID: 33939493.
5. Fels Elliott DR, Jones KD. Diagnosis of Mesothelioma. Surg Pathol Clin. 2020 Mar;13(1):73-89. doi: 10.1016/j.path.2019.10.001. Epub 2019 Dec 3. PMID: 32005436.
6. Itano H, Takeda T, Yamada T, et al. Heterologous sarcomatoid pleural mesothelioma with osteosarcomatous differentiation: Heterologous sarcomatoid pleural mesothelioma with osteosarcomatous differentiation: A report of autopsy case that accomplished trimodality therapy and review of the literature. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2020 Aug;68(8):871-879. doi: 10.1007/s11748-019-01182-8. Epub 2019 Aug 1.PMID: 31372931.
7. Chen KB, Huang YJ, Huang Y, et al. Metastasis of sarcomatoid malignant mesothelioma with p16/CDKN2A deletion manifested as a subcutaneous mass in the back: A case report and review of literature. Int J Surg Pathol. 2021 Dec;29(8):856-863. doi: 10.1177/10668969211005094. Epub 2021 Mar 17.PMID: 33729861.
8. Galetta D, Catino A, Misino A, et al. Sarcomatoid mesothelioma: future advances in diagnosis, biomolecular assessment, and therapeutic options in a poor-outcome disease. Tumori. 2016 Mar-Apr;102(2):127-30. doi: 10.5301/tj.5000364. Epub 2015 Jun 5.PMID: 26108245.
9. Zaleski M, Kalhor N, Fujimoto J, et al. Sarcomatoid mesothelioma: A CDKN2A molecular analysis of 53 cases with immunohistochemical correlation with BAP1. Pathol Res Pract. 2020 Dec;216(12):153267. doi: 10.1016/j.prp.2020.153267. Epub 2020 Nov 2.PMID: 33176261.
10. Nishikubo M, Jimbo N, Tanaka Y, Tachihara M, Itoh T, Maniwa Y. Sarcomatoid mesothelioma originating from mesothelioma in situ: are methylthioadenosine phosphorylase loss and CDKN2A homozygous deletion poor prognostic factors for preinvasive mesothelioma? Virchows Arch. 2022 Jan 19. doi: 10.1007/s00428-022-03281-z. Online ahead of print.PMID: 35043235.
11. Atre ID, Watane GV, Harisinghani MG. Malignant peritoneal mesothelioma: correlation between CT imaging features and histologic subtypes. Abdom Radiol (NY). 2021 Nov;46(11):5105-5113. doi: 10.1007/s00261-021-03231-4. Epub 2021 Aug 3. PMID: 34342707.
12. Paajanen J, Laaksonen S, Ilonen I, et al. Computed tomography in the evaluation of malignant pleural mesothelioma-Association of tumor size to a sarcomatoid histology, a more advanced TNM stage and poor survival. Lung Cancer. 2018 Feb;116:73-79. doi: 10.1016/j.lungcan.2018.01.001. Epub 2018 Jan 4. PMID: 29413055.
13. Ciarallo A, Makis W, Novales-Diaz JA, et al. Sarcomatoid carcinoma (carcinosarcoma) of the lung mimics malignant pleural mesothelioma on 18F-FDG PET/CT: a report of 2 cases. Clin Nucl Med. 2012 Apr;37(4):416-9. doi: 10.1097/RLU.0b013e31823ea47f.PMID: 22391723.
14. Kim S, Bull DA, Garland L, et al .Is there a role for cancer-directed surgery in early-stage sarcomatoid or biphasic mesothelioma? Ann Thorac Surg. 2019 Jan;107(1):194-201. doi: 10.1016/j.athoracsur.2018.07.081. Epub 2018 Sep 29.PMID: 30278171.