5. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh 11 - 14 tuổi tại hai quận nội thành Hà Nội năm 2020

Lê Thị Thu Hường, Trịnh Bảo Ngọc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện năm 2020 nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng của 2452 học sinh từ 11 - 14 tuổi tại 6 trường THCS thuộc hai quận nội thành Hà Nội. Số liệu được thu thập bằng phương pháp cân đo trực tiếp tại trường học. Kết quả cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của học sinh là 0,9%, gầy còm là 2,7%. Tỷ lệ thừa cân là 25,2%, giảm dần theo tuổi từ 11 - 14 tuổi lần lượt là 28,4%; 27,9%; 20,9%; 17,8% (p < 0,05). Tỷ lệ thừa cân ở trẻ nam cao hơn ở trẻ nữ (28% và 22,1%) với p < 0,05. Không có sự khác biệt về tỷ lệ thừa cân giữa quận Ba Đình và quận Long Biên (26,1% và 24,3% với p > 0,05). Tỷ lệ béo phì là 13,2% cũng giảm dần theo tuổi từ 11 - 14 lần lượt là 21%; 13,1%; 7,7%; 7,3% với p < 0,05; ở trẻ nam cao hơn ở trẻ nữ (19,9% và 5,6%) với p < 0,05; Có sự khác biệt về tỷ lệ béo phì giữa 2 quận, quận Ba Đình cao hơn quận Long biên (15,7% và 10,6%) với p < 0,05. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng thừa cân, béo phì như độ tuổi, giới tính, địa điểm (p < 0,05). Tỷ lệ thừa cân, béo phì đang tăng cao ở mức đáng báo động nên cần có những biện pháp can thiệp để cải thiện tình trạng này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Gánh nặng kép dinh dưỡng ở Việt Nam. Accessed May 10, 2022. http://chuyentrang.viendinhduong.vn/vi/thong-tin-giao-duc-truyen-thong/ganh-nang-kep-dinh-duong-o-viet-nam.html.
2. Bộ Y tế công bố kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng năm 2019 - 2020. Tin nổi bật. Cổng thông tin Bộ Y tế. Accessed June 11, 2021. https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publis her/3Yst7YhbkA5j/content/bo-y-te-cong-bo-ket-qua-tong-dieu-tra-dinh-duong-nam-2019-2020.
3. Organization WH. Obesity and Overweight - Key facts. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and overweight. Published 2018. Updated 20th December 2019. Accessed 18th February, 2018;8(11).
4. Trần Thị Minh Hạnh, Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phan Nguyễn Thanh Bình, Phạm Ngọc Oanh, Vũ Quỳnh Hoa. Thừa cân, béo phì và nguy cơ tim mạch ở trẻ vị thành niên thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Dinh dưỡng và thực phẩm. 2015;11(3).
5. Nguyễn Minh Tú, Phan Thị Kim Nhung, Trần Thị Hoa, Nguyễn Thanh Nga, Trần Bình Thắng. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan tại hai trường trung học cơ sở tại thành phố Huế. Tạp chí Y dược học. 2018;5(8):42-51.
6. Nguyễn Lân, Trịnh Bảo Ngọc. Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh 11 - 14 tuổi tại một số trường của hai quận trung tâm và ngoại thành Hà Nội. Tạp chí Y học Thực hành. 2013;881(10):6-10.
7. Lê Thị Hương. Dinh dưỡng cộng đồng. Nhà xuất bản Y học; 2016.293.
8. Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Thị Thi Thơ, Nguyễn Thị Kiều Anh. Tỷ lệ suy dinh dưỡng gầy còm và một số yếu tố liên quan của học sinh từ 11 - 17 tuổi tại thành phố Hà Nội, năm 2016. Tạp chí Y học dự phòng. 2017;17(7):120-129.
9. Nguyễn Quang Đức, Dương Thị Hương, Phạm Huy Quyến. Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan tới học sinh trung học cơ sở Lê Lợi, Hải Phòng năm 2019 - 2020. Tạp chí Y học dự phòng. 2021;1(31):72-80.
10. Báo động trẻ em Việt bị thừa cân, béo phì gia tăng nhanh chóng - Hoạt động y tế - Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội. Accessed May 10, 2022. https://soyte.hanoi.gov.vn/chuong-trinh-y-te/-/asset_publisher/4IVkx5Jltnbg/content/bao-ong-tre-em-viet-bi-thua-can-beo-phi-gia-tang-nhanh-chong.
11. Lưu Phương Dung, Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Thị Thi Thơ. Tỷ lệ thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan của học sinh lứa tuổi tại thành phố Hà Nội, năm 2016. Tạp chí Y học dự phòng. 2017;27(7):95-102.
12. Nittari G, Scuri S, Petrelli F, Pirillo I, di Luca NM, Grappasonni I. Fighting obesity in children from European World Health Organization member states. Epidemiological data, medical-social aspects, and prevention programs. Clin Ter. 2019;170(3):e223-e230. doi:10.7417/CT.2019.2137.
13. Emanuel de J. Torres-González, Rosa G. Zamarripa-Jáuregui, José M. Carrillo-Martínez, Fernando Guerrero-Romero, Gerardo Martínez-Aguilar. Prevalence of overweight and obesity in school-age children. Medical Gazette of Mexico. doi: 10.24875/GMM.M20000390.
14. Organization WH. Obesity and Overweight - Key facts. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and overweight. Published 2018. Updated 20th December 2019. Accessed 18th February, 2018;8(11).