22. Chất lượng cuộc sống trẻ hen phế quản và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nhi trung ương

Nguyễn Thị Thanh Hương, Tạ Tuấn Anh, Lê Huyền Trang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chất lượng cuộc sống đang là một trong các tiêu chí mới cần hướng tới trong quản lý và điều trị hen phế quản ở trẻ em. Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả chất lượng cuộc sống của những bệnh nhi 5 - 12 tuổi mắc hen tại Bệnh viện Nhi Trung Ương trong năm 2020 - 2021. Số liệu về được thu thập qua thang đo PedsQL™ 3.0 của Varni.J.W cho thấy trong số 4 nhóm điểm, nhóm triệu chứng bệnh có điểm cao nhất với 88,1 điểm. Hai nhóm lĩnh vực về cảm xúc và giao tiếp có mức điểm thấp nhất là 70,99 và 70,24 điểm. Điểm chất lượng cuộc sống trung bình của bệnh nhi trong nghiên cứu theo 28 tiêu chí là 81,45/100 điểm. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nhóm trẻ bị bệnh hen nặng hơn, môi trường sống có khói thuốc hay không tuân thủ điều trị có chất lượng cuộc sống kém hơn các bệnh nhi khác.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trần Quỵ. Dịch tễ học hen phế quản. Tài liệu Hội hen dị ứng MDLS, Bộ Y tế, tập 1, tr. 5 - 7, 2007.
2. Lê Quỳnh Chi, Lư Thị Hoa và cộng sự. Mối liên quan giữa một số vi rút với mức độ nặng của cơn hen phế quản cấp ở trẻ em. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 4(6), 2020. https://doi.org/10.47973/jprp.v4i6.272
3. Trần Thúy Hạnh, Nguyễn Văn Đoàn và cộng sự. Nghiên cứu thực trạng hen phế quản ở Việt Nam năm 2010 - 2011. Đề tài cấp bộ nghiệm thu năm 2011, 2011.
4. Bateman, Eric D., et al. Global strategy for asthma management and prevention: GINA executive summary. European Respiratory Journal, 2008, 31.1: 143 - 178.
5. Varni, James W., et al. The PedsQL™ in pediatric asthma: reliability and validity of the Pediatric Quality of Life Inventory™ generic core scales and asthma module. Journal of behavioral medicine, 2004, 27.3: 297-318.
6. Nguyễn Thị Thu. Chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của trẻ hen phế quản từ 8 đến 12 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Y học Việt Nam, 505(1), 2021. https://doi.org/10.51298/vmj.v505i1.1070
7. Feng Lifen. The Chinese version of the Pediatric Quality of Life Inventory™ (PedsQL™) 3.0 Asthma Module: reliability and validity. Health Qual Life Outcomes 9, 64, 2011. https://doi.org/10.1186/1477-7525-9-64.
8. Trịnh Thị Hậu. Đánh giá chất lượng cuộc sống của trẻ hen phế quản từ 7-15 tuổi khám, điều trị tại khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp Bệnh viện Nhi Trung Ương từ tháng 05 đến tháng 11/2016. 2016. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 2.6, 2018. https://doi.org/10.25073/jprp.v0i6.135.
9. Đặng Thị Thanh Bình. Nghiên cứu chất lượng cuộc sống của hen phế quản và một số yếu tố ảnh hưởng. Luận văn Thạc sỹ Y học, Đại học Y, Hà Nội, 2012.
10. Lê Huyền Trang. Kiến thức và thực hành về dự phòng hen phế quản của người chăm sóc trẻ mắc hen tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Đại học Y Hà Nội, 2016.