7. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm não kháng thụ thể n-methyl-d-aspartate (nmda) sau viêm não herpes simplex ở trẻ em

Đỗ Thanh Hương, Nguyễn Thị Bích Vân, Cao Vũ Hùng, Đào Thị Nguyệt

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 11 bệnh nhân có triệu chứng thần kinh tái phát sau viêm não Herpes simplex (HSV) ở trẻ em. Mô tả cắt ngang hàng loạt các ca bệnh từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 12 năm 2021. Ở thời điểm nghiên cứu, tất cả bệnh nhân đều có kháng thể kháng thụ thể NMDA (N-methyl-D-Aspartate) dương tính và Polymerase Chain Reaction (PCR) HSV âm tính trong dịch não tủy. Thời gian khởi phát bệnh trung bình sau viêm não HSV là 22,9 ± 7,4 ngày. Triệu chứng hay gặp nhất là rối loạn vận động (81,8%), suy giảm tri giác tái phát và sốt lại (63,6%). Xét nghiệm dịch não tủy có tăng bạch cầu và nồng độ protein. Điện não đồ hay gặp sóng chậm khu trú hoặc lan tỏa hai bán cầu. Cộng hưởng từ sọ não không có tổn thương hoại tử mới. Viêm não kháng thụ thể NMDA sau viêm não HSV có thể gặp ở trẻ nhỏ. Các bác sỹ lâm sàng cần làm xét nghiệm tìm kháng thể kháng thụ thể NMDA trong dịch não tủy nếu bệnh nhân có triệu chứng thần kinh mới hoặc tái phát sau viêm não HSV.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Armangue T, Moris G, Cantarín-Extremera V, et al. Autoimmune post–herpes simplex encephalitis of adults and teenagers. Neurology. 2015;85(20):1736 – 743. Doi: 10.1212/WNL.0000000000002125.
2. Gelfand JM. Autoimmune encephalitis after herpes simplex encephalitis: insights into pathogenesis. Lancet Neurol. 2018;17(9):733-735. Doi: 10.1016/S1474-4422(18)30279-5.
3. Armangue T, Spatola M, Vlagea A. Frequency, symptoms, risk factors, and outcomes of autoimmune encephalitis after herpes simplex encephalitis: a prospective observational study and retrospective analysis. Lancet Neurol. 2018;17(9): 760–772. Doi:10.1016/S1474-4422(18)30244-8.
4. Armangue T, Leypoldt F, Málaga I, et al. Herpes Simplex Virus Encephalitis is a Trigger of Brain Autoimmunity. Ann Neurol. 2014;75(2):317-323. Doi:10.1002/ana.24083
5. Hacohen Y, Deiva K, Pettingill P, et al. N – methyl – D - aspartate receptor
antibodies in post-herpes simplex virus encephalitis neurological relapse.
Mov Disord. 2014; 29(1): 90 – 96. Doi: 10.1002/mds.25626.
6. Nosadini M, Mohammad SS, Corazza F, et al. Herpes simplex virus-induced
anti-N-methyl-d-aspartate receptor encephalitis: a systematic literature
review with analysis of 43 cases. Dev Med Child Neurol. 2017; 59(8): 796 – 805. Doi: 10.1111/dmcn.13448.