9. Hiệu quả phát âm sau phẫu thuật tạo hình thành hầu ở bệnh nhân khe hở vòm miệng có thiểu năng vòm-hầu

Nguyễn Việt Anh, Lâm Hoài Phương, Ngô Thị Quỳnh Lan

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá sự cải thiện phát âm, lành thương sau phẫu thuật tạo hình thành hầu ở bệnh nhân khe hở vòm miệng có tình trạng thiểu năng vòm-hầu. Mẫu nghiên cứu gồm 15 bệnh nhân phẫu thuật tại Bệnh Viện Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt - Tạo hình Mỹ Thiện từ tháng 12/2021 - 3/2022. Kết quả: 100% bệnh nhân trước phẫu thuật đều có thoát khí mũi và tăng âm mũi; trong đó 73,7% rối loạn phát âm ở mức nặng; 26,3% rối loạn mức trung bình. Sau phẫu thuật 3 tháng, 46,67% có rối loạn phát âm nhẹ; 53,33% rối loạn trung bình. Điểm rối loạn phát âm giảm 39,4% sau 1 tháng, và sau 3 tháng giảm 62,6%. Sau phẫu thuật, tất cả trường hợp đều đạt lành thương tốt. Như vậy, thoát khí mũi và tăng âm mũi là hai đặc điểm chính ở bệnh nhân khe hở vòm miệng có thiểu năng vòm - hầu. Phẫu thuật tạo hình thành hầu giúp cải thiện khả năng phát âm của bệnh nhân, giảm giọng mũi và giảm thoát khí qua mũi khi nói, với thời gian phẫu thuật ngắn và ít biến chứng sau phẫu thuật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lâm Hoài Phương. Dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Nhà xuất bản Y Học Hà Nội., tr105-126. 2007.
2. Đặng Hoàng Thơm. Đánh giá kết quả phẫu thuật Furlow điều trị thiểu sản vòm hầu trên bệnh nhân di chứng khe hở vòm. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 22: tr. 58-62. 2018.
3. Nguyễn Hoàng Oanh. Đánh giá kết quả điều trị ngữ âm ở trẻ sau phẫu thuật khe hở môi - vòm miệng. Luận án Tiến sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội. 2021.
4. Nguyễn Thị Thanh Châm. Đánh giá chức năng phát âm của bệnh nhân Khe Hở Môi Vòm Miệng sau phẫu thuật 6 tháng tại Bệnh Viện Việt Nam-Cu Ba Năm 2012, Luận văn Thạc Sĩ Y Học, Trường Đại Học Y Hà Nội. 2012.
5. Seo HJ, Denadai R, Pascasio DCG, Lo LJ. Modified double-opposing Z-plasty for patients with Veau I cleft palate: Are lateral relaxing incisions necessary? Medicine. 2019 Dec;98(50):e18392. doi: 10.1097/MD.0000000000018392.
6. Yamaguchi K, Lonic D, Lee CH, Wang SH, Yun C, Lo LJ. A Treatment Protocol for Velopharyngeal Insufficiency and the Outcome. Plast Reconstr Surg. 2016 Aug; 138(2): 290e-299e. doi: 10.1097/PRS.0000000000002386.
7. Trần Thiết Sơn. Kết quả phẫu thuật tạo hình thành hầu cho bệnh nhân bị khe hở vòm miệng bẩm sinh có thiểu năng vòm-hầu. Tạp chí nghiên cứu Y học, 42: tr.1-5.2006.
8. Lohmander-Agerskov A. Speech outcome after cleft palate surgery with the Göteborg regimen including delayed hard palate closure. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1998 Mar; 32(1): 63-80. doi: 10.1080/02844319850158958.
9. Lê Ngọc Uyển. Góp phần đánh giá kết quả phẫu thuật khe hở vòm miệng theo phương pháp tạo hình chữ Z (Furlow). Luận văn Thạc Sỹ Y Học, Đại Học Y Hà Nội. 2000
10. Lê Văn Tứ. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, kết quả phẫu thuật khe hở vòm miệng bằng kỹ thuật 2 vạt chữ “Z” đảo ngược. Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa cấp II, Đại Học Y Hà Nội. 2018.
11. Abdel-Aziz M, Talaat A, El-Tahan AR, Kamel A, Ghandour H, Abdel-Hameed A. Pharyngeal flap for a poorly repaired cleft palate with posterior palatal defect. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020 Jun; 133: 109977. doi: 10.1016/j.ijporl.2020.109977.
12. Dentino KM, Marrinan EM, Brustowicz K, Mulliken JB, Padwa BL. Pharyngeal Flap Is Effective Treatment for Post Maxillary Advancement Velopharyngeal Insufficiency in Patients With Repaired Cleft Lip and Palate. J Oral Maxillofac Surg. 2016 Jun; 74(6): 1207-14. doi: 10.1016/j.joms.2015.12.016.
13. Kummer AW, Hosseinabad HH, Redle E, Clark S. Protocols for Reporting Speech Outcomes following Palatoplasty or Velopharyngeal Surgery: A Literature Review. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2019; 7(2): e2151. Published 2019 Feb 8. doi:10.1097/GOX.0000000000002151.
14. Lindeborg MM, Shakya P, Rai SM, Shaye DA. Optimizing speech outcomes for cleft palate. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2020 Aug; 28(4):206-211. doi: 10.1097/MOO.0000000000000635.
15. Pai BCJ, Hung YT, Wang RSH, Lo LJ. Outcome of Patients with Complete Unilateral Cleft Lip and Palate: 20-Year Follow-Up of a Treatment Protocol. Plast Reconstr Surg. 2019 Feb; 143(2): 359e-367e. doi: 10.1097/PRS.0000000000005216.
16. Perkins JA, Lewis CW, Gruss JS, Eblen LE, Sie KC. Furlow palatoplasty for management of velopharyngeal insufficiency: a prospective study of 148 consecutive patients. Plast Reconstr Surg. 2005 Jul; 116(1): 72-80; discussion 81-4. doi: 10.1097/01.prs.0000169694.29082.69.