32. Báo cáo ca bệnh: Viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ đẻ non

Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thanh Thảo, Vũ Mạnh Hoàn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Viêm ruột thừa ở trẻ sơ sinh (Neonatal Appendicitis - NA) là một bệnh rất hiếm gặp với tỉ lệ 0,04 - 0,2%. Bệnh có xu hướng xuất hiện ở trẻ đẻ non với tỷ lệ biến chứng thủng/vỡ ruột thừa cao và diễn biến nhanh chóng dẫn đến viêm phúc mạc. Chẩn đoán bệnh thường muộn do các triệu trứng lâm sàng kín đáo, không đặc hiệu và bệnh hiếm gặp. Tỷ lệ tử vong cao 23%. Hầu hết các trường hợp được chẩn đoán trong mổ . Chúng tôi báo cáo ca bệnh đầu tiên được chẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ sơ sinh 8 ngày tuổi, đẻ non 33 tuần tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Khan RA, Menon P, Rao KLN. Beware of neonatal appendicitis. J Indian Assoc Pediatr Surg. 2010; 15(2): 67-69. doi:10.4103/0971-9261.70646.
2. Raveenthiran V. Neonatal Appendicitis (Part 1): A Review of 52 cases with Abdominal Manifestation. J Neonatal Surg. 2015; 4(1):4.
3. Martin LW, Perrin EV. Neonatal perforation of the appendix in association with Hirschsprung’s disease. Ann Surg. 1967; 166(5): 799-802. doi:10.1097/00000658-196711000-00010.
4. Karaman A, Cavuşoğlu YH, Karaman I, Cakmak O. Seven cases of neonatal appendicitis with a review of the English language literature of the last century. Pediatr Surg Int. 2003; 19(11): 707-709. doi:10.1007/s00383-003-1030-5.
5. Bax NM, Pearse RG, Dommering N, Molenaar JC. Perforation of the appendix in the neonatal period. J Pediatr Surg. 1980; 15(2): 200-202. doi:10.1016/s0022-3468(80)80020-0.
6. Ho HT. Neonatal appendicitis: An experience with 2 cases at Hue Central Hospital. jcmhch. 2021; (69). doi:10.38103/jcmhch.2021.69.5.
7. Nguyen TX, Dang NT, Phan HT, Pham NH, Vu HA. Perforated Acute Appendicitis in a Six-Day-Old Neonate: A Rare Differential Diagnosis of Neonatal Peritonitis. Case Rep Gastroenterol. 2021; 15(1): 188-194. doi:10.1159/000512425.
8. The sonographic features of neonatal appendicitis: A case report - PubMed. Accessed June 19, 2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29137008/.
9. Naito T, Teramen H, Hayashi H, et al. Colon stenosis due to acute neonatal appendicitis in a preterm baby: a case report. BMC Pediatr. 2019; 19(1): 492. doi:10.1186/s12887-019-1873-0.
10. Jan IA, Hariz SB, Zidgali FA, Saqi ZL, Lutf GH. Acute appendicitis causing small intestinal band obstruction in a premature baby: A case report. Journal of Neonatal Surgery. 2020; 9: 12-12. doi:10.47338/jns.v9.533
11. Schwartz KL, Gilad E, Sigalet D, Yu W, Wong AL. Neonatal acute appendicitis: a proposed algorithm for timely diagnosis. Journal of Pediatric Surgery. 2011; 46(11): 2060-2064. doi:10.1016/j.jpedsurg.2011.07.018.
12. Mollitt DL, Tepas JJ, Talbert JL. The microbiology of neonatal peritonitis. Arch Surg. 1988; 123(2): 176-179. doi:10.1001/archsurg.1988.01400260056006.