17. Đánh giá kết quả ban đầu phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng sử dụng trợ cụ cá thể hoá

Phạm Trung Hiếu, Võ Sỹ Quyền Năng, Vũ Tú Nam, Phan Khoa Nguyên, Trần Trung Dũng, Dương Đình Toàn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hiện nay, việc sử dụng trợ cụ cá thể hoá trong phẫu thuật thay khớp háng đã được ghi nhận có thể giúp nâng cao độ chính xác của vị trí cấu phần khớp, qua đó góp phần giảm các biến chứng, đồng thời tăng tuổi thọ khớp nhân tạo. Nghiên cứu của chúng tôi trên 14 người bệnh được phẫu thuật thay khớp háng toàn phần lần đầu một bên, nhằm đánh giá kết quả ban đầu của ứng dụng này. Các bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính trước và sau mổ để thu thập các chỉ số, sử dụng các phần mềm để lập kế hoạch và in 3D trợ cụ để định hướng vị trí đặt khớp trong mổ. Kết quả, 100% trường hợp có cỡ khớp tương ứng với dự kiến trước mổ. Góc ngả trước của ổ cối và chiều dài chân là tương đồng giữa dự kiến và thực tế (p > 0,05). Tất cả các chỉ số ổ cối và chuôi xương đùi trên phim cắt lớp vi tính đều nằm trong khoảng an toàn. Kết quả lâm sàng ban đầu ở mức tương đồng với các phương pháp thay khớp háng toàn phần khác.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. D’lima DD, Urquhart AG, Buehler KO, Walker RH, Colwell Jr CW. The effect of the orientation of the acetabular and femoral components on the range of motion of the hip at different head-neck ratios. JBJS. 2000; 82(3): 315-321.
2. Wang Q, Xiao J, Zhu L, et al. Acetate templating on calibrated standing digital radiograph improves accuracy of preoperative templating for total hip arthroplasty. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research. 2017; 103(3): 341-347.
3. Lewinnek GE, Lewis J, Tarr R, Compere C, Zimmerman J. Dislocations after total hip-replacement arthroplasties. J Bone Joint Surg Am. 1978; 60(2): 217-220.
4. Kaufman Kentou K. CEYSea. Biomechanics. Reconstructive surgery of the joint. 1996.
5. Lewinnek GE, Lewis J, Tarr R, Compere C, Zimmerman J. Dislocations after total hip-replacement arthroplasties. The Journal of bone and joint surgery American volume. 1978; 60(2): 217-220.
6. Wu P, Liu Q, Fu M, et al. Value of computed tomography-based three-dimensional pre-operative planning in cup placement in total hip arthroplasty with dysplastic acetabulum. Journal of investigative surgery. 2018.
7. Wako Y, Nakamura J, Miura M, Kawarai Y, Sugano M, Nawata K. Interobserver and Intraobserver Reliability of Three-Dimensional Preoperative Planning Software in Total Hip Arthroplasty. J Arthroplasty. Feb 2018; 33(2): 601-607. doi:10.1016/j.arth.2017.08.031
8. Osmani FA, Thakkar S, Ramme A, Elbuluk A, Wojack P, Vigdorchik JM. Variance in predicted cup size by 2-dimensional vs 3-dimensional computerized tomography-based templating in primary total hip arthroplasty. Arthroplast Today. Dec 2017; 3(4): 289-293. doi:10.1016/j.artd.2016.09.003.
9. Mainard D, Barbier O, Knafo Y, Belleville R, Mainard-Simard L, Gross JB. Accuracy and reproducibility of preoperative three-dimensional planning for total hip arthroplasty using biplanar low-dose radiographs: A pilot study. Orthop Traumatol Surg Res. Jun 2017; 103(4): 531-536. doi:10.1016/j.otsr.2017.03.001.
10. Hofmann AA, Skrzynski MC. Hip Arthroplasty: Headaches & Migraines: Leg-Length Inequality and Nerve Palsy in Total Hip Arthroplasty: A Lawyer Awaits! Orthopedics. 2000; 23(9): 943-944.
11. Tanaka R, Shigematsu M, Motooka T, Mawatari M, Hotokebuchi T. Factors influencing the improvement of gait ability after total hip arthroplasty. The Journal of arthroplasty. 2010; 25(6): 982-985.
12. Mishra A, Verma T, Rajkumar, Agarwal G, Sharma A, Maini L. 3D Printed Patient-Specific Acetabular Jig for Cup Placement in Total Hip Arthroplasty. Indian J Orthop. Apr 2020; 54(2): 174-180. doi:10.1007/s43465-020-00061-2.
13. Hassani H, Cherix S, Ek ET, Rudiger HA. Comparisons of preoperative three-dimensional planning and surgical reconstruction in primary cementless total hip arthroplasty. J Arthroplasty. Jun 2014; 29(6): 1273-7. doi:10.1016/j.arth.2013.12.033.
14. Geijer M, Kiernan S, Sundberg M, Flivik G. Pre- and postoperative offset and femoral neck version measurements and validation using 3D computed tomography in total hip arthroplasty. Acta Radiol Open. Oct 2020; 9(10): 2058460120964911. doi:10.1177/2058460120964911.
15. Scheerlinck T, De Winter E, Sas A, Kolk S, Van Gompel G, Vandemeulebroucke J. Hip implants can restore anatomical and medialized rotation centres in most cases : a 3D templating study comparing four implantation strategies. Bone Jt Open. Jul 2021; 2(7): 476-485. doi:10.1302/2633-1462.27.BJO-2021-0065.R1.