Phân lập bacteriophage phân giải vi khuẩn Escherichia coli từ môi trường nước bằng phương pháp vết tan

Nguyễn Trọng Tuệ, Vũ Đức Anh, Phạm Thị Hòa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Việt Nam vào nhóm các nước kháng sinh bị kháng cao nhất thế giới, trong đó Escherichia coli cũng là một trong số những vi khuẩn kháng thuốc mạnh. Các nhà nghiên cứu đã tìm cách sử dụng bacteriophage, gọi tắt là phage hay còn gọi là thực khuẩn thể (bacteriophage) làm liệu pháp điều trị các bệnh nhiễm khuẩn thay thế cho thuốc kháng sinh. Nghiên cứu trước đây cho thấy các bacteriophage đã chữa khỏi 90% các bệnh nhiễm trùng do  vi khuẩn mạn tính (viêm màng não, viêm phúc mạc, viêm tủy xương...) ở người gây ra bởi các mầm bệnh vi khuẩn kháng kháng sinh như Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli. Ở Việt Nam những nghiên cứu về bacteriophage ứng dụng trong điều trị còn rất hạn chế. Do vậy, nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu phân lập Bacteriophage từ môi trường nước thải có khả năng phân giải vi khuẩn E. coli. Kết luận: thành công thu được thể thực khuẩn có khả năng phân giải đặc hiệu với vi khuẩn E. coli gây bệnh trên người, là tiền đề cho việc tiếp tục phân lập TTK cho các vi khuẩn gây bệnh nhằm thử nghiệm liệu pháp điều trị cho một số vi khuẩn kháng kháng sinh trong tương lai.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyen KV, Thi Do NT, Chandna A, et al. Antibiotic use and resistance in emerging economies: a situation analysis for Viet Nam. BMC public health. Dec 10 2013;13:1158.
2. Knezevic P, Hoyle NS, Matsuzaki S, et al. Editorial: Advances in Phage Therapy: Present Challenges and Future Perspectives. Frontiers in Microbiology. 2021-June-04 2021;12(1390).
3. Jensen EC, Schrader HS, Rieland B, et al. Prevalence of broad-host-range lytic bacteriophages of Sphaerotilus natans, Escherichia coli, and Pseudomonas aeruginosa. Applied and environmental microbiology. Feb 1998;64(2):575-580.
4. Abedon ST, Kuhl SJ, Blasdel BG, et al. Phage treatment of human infections. Bacteriophage. Mar 2011;1(2):66-85.
5. Carlton RM. Phage therapy: past history and future prospects. Archivum immunologiae et therapiae experimentalis. 1999;47(5):267-274.
6. Cerveny KE, DePaola A, Duckworth DH, et al. Phage therapy of local and systemic disease caused by Vibrio vulnificus in iron-dextran-treated mice. Infection and immunity. Nov 2002;70(11):6251-6262.
7. DePaola A, McLeroy S, McManus G. Distribution of Vibrio vulnificus phage in oyster tissues and other estuarine habitats. Applied and environmental microbiology. Jun 1997;63(6):2464-2467.
8. Yen JY, Broadway KM, Scharf BE. Minimum requirements of flagellation and motility for infection of Agrobacterium sp. strain H13-3 by flagellotropic bacteriophage 7-7-1. Applied and environmental microbiology. Oct 2012;78(20):7216-7222.
9. Kropinski AM, Mazzocco A, Waddell TE, et al. Enumeration of bacteriophages by double agar overlay plaque assay. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.). 2009;501:69-76.
10. Tarchouna M, Ferjani A, Ben-Selma W, et al. Distribution of uropathogenic virulence genes in Escherichia coli isolated from patients with urinary tract infection. International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases. Jun 2013;17(6):e450-453.
11. Louie M, de Azavedo JC, Handelsman MY, et al. Expression and characterization of the eaeA gene product of Escherichia coli serotype O157:H7. Infection and immunity. Oct 1993;61(10):4085-4092.
12. Alves DR, Gaudion A, Bean JE, et al. Combined use of bacteriophage K and a novel bacteriophage to reduce Staphylococcus aureus biofilm formation. Applied and environmental microbiology. Nov 2014;80(21):6694-6703.
13. Donlan RM. Preventing biofilms of clinically relevant organisms using bacteriophage. Trends in microbiology. Feb 2009;17(2):66-72.
14. Gómez P, Buckling A. Bacteria-phage antagonistic coevolution in soil. Science (New York, N.Y.). Apr 1 2011;332(6025):106-109.
15. Griffiths RI, Thomson BC, James P, et al. The bacterial biogeography of British soils. Environmental microbiology. Jun 2011;13(6):1642-1654.
16. Koskella B, Meaden S. Understanding bacteriophage specificity in natural microbial communities. Viruses. Mar 11 2013;5(3):806-823.
17. Dias RC, Moreira BM, Riley LW. Use of fimH single-nucleotide polymorphisms for strain typing of clinical isolates of Escherichia coli for epidemiologic investigation. Journal of clinical microbiology. Feb 2010;48(2):483-488.