7. Kết quả ban đầu sử dụng kháng thể IgY và Lactobacillus johnsonii trong hỗ trợ diệt trừ Helicobacter pylori

Đào Việt Hằng, Vũ Thị Vựng, Hoàng Bảo Long, Trịnh Thị Oanh, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Sa, Đào Văn Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Thử nghiệm có nhóm chứng, ngẫu nhiên, mù đôi đánh giá kết quả diệt trừ Helicobacter pylori (H. pylori), cải thiện triệu chứng và tính an toàn của sản phẩm chứa Lactobacillus johnsonii và kháng thể IgY trong điều trị H.pylori bằng phác đồ bốn thuốc. Kết quả diệt trừ H. pylori được đánh giá bằng test thở C14 tại thời điểm ngừng thuốc 4 tuần. 190 đối tượng được phân ngẫu nhiên. Tỉ lệ diệt trừ H. pylori nhóm can thiệp (87,5%) cao hơn nhóm chứng (84,9%), khác biệt không có ý nghĩa thống kê (tỉ số nguy cơ RR = 1,03; 95%CI 0,88 - 1,20). Tỉ lệ bệnh nhân còn triệu chứng khi tái khám khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm. Các biến cố bất lợi thường gặp sau 2 tuần bao gồm mệt mỏi, thay đổi vị giác, buồn nôn, tiêu chảy, và đầy bụng. Nghiên cứu gợi ý sản phẩm chứa Lactobacillus johnsonii và kháng thể IgY an toàn và có thể có lợi ích trong việc hỗ trợ điều trị H. pylori, tuy nhiên cần thêm các thử nghiệm có quy mô lớn để khẳng định vai trò của sản phẩm này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Yang JC, Lin CJ, Wang HL, et al. High-dose dual therapy is superior to standard first-line or rescue therapy for Helicobacter pylori infection. Clin Gastroenterol Hepatol Off Clin Pract J Am Gastroenterol Assoc. 2015;13(5):895-905.e5. doi: 10.1016/j.cgh.2014.10.036.
2. Khien VV, Thang DM, Hai TM, et al. Management of antibiotic-resistant Helicobacter pylori infection: Perspectives from Vietnam. Gut Liver. 2019;13(5):483-497. doi: 10.5009/gnl18137.
3. Chey W, Leontiadis G, Howden C, F Moss S. ACG Clinical guideline: Treatment of Helicobacter pylori infection. Vol 112.;2017. doi: 10.1038/ajg.2016.563.
4. Katelaris P, Hunt R, Bazzoli F, et al. World gastroenterology organisation global guidelines. 2021.
5. Kafshdooz T, Akbarzadeh A, Majdi Seghinsara A, Pourhassan M, Nasrabadi HT, Milani M. Role of probiotics in managing of Helicobacter pylori infection: A Review. Drug Res Stuttg. 2017;67(2):88-93. doi: 10.1055/s-0042-116441.
6. Mony TJ, Kwon HS, Won MK, et al. Anti-urease immunoglobulin (IgY) from egg yolk prevents Helicobacter pylori infection in a mouse model. Food Agric Immunol. 2019;30(1):662-676. doi: 10.1080/09540105.2019.1617251.
7. Khiên VVK. Hiệu quả điều trị hỗ trợ của OvalgenHP ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn, loét dạ dày - tá tràng nhiễm Helicobacter pylori. 2016.
8. Aiba Y, Umeda K, Rahman S, Nguyen SV, Komatsu Y. Synergistic effect of anti-Helicobacter pylori urease immunoglobulin Y from egg yolk of immunized hens and Lactobacillus johnsonii No.1088 to inhibit the growth of Helicobacter pylori in vitro and in vivo. Vaccine. 2019;37(23):3106-3112. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.04.045.
9. Hội Tiêu hoá Việt Nam. Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị Helicobacter pylori tại Việt Nam. 2013.
10. Trần Thị Khánh Tường, và cs. Hiệu quả điều trị của phác đồ 4 thuốc có bismuth trong điều trị nhiễm Helicobacter pylori. Tạp chí Dược học. 2017;7:29-34.
11. Horie K, Horie N, Abdou AM, et al. Suppressive effect of functional drinking yogurt containing specific egg yolk immunoglobulin on Helicobacter pylori in humans. J Dairy Sci. 2004;87(12):4073-4079. doi: 10.3168/jds.S002 2-0302(04)73549-3.
12. Yang YH, Park D, Yang G, et al. Anti-Helicobacter pylori effects of IgY from egg york of immunized hens. Lab Anim Res. 2012;28(1):55-60. doi: 10.5625/lar.2012.28.1.55.
13. Suzuki H, Nomura S, Masaoka T, et al. Effect of dietary anti-Helicobacter pylori-urease immunoglobulin Y on Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther. 2004;20 Suppl 1:185-192. doi: 10.1111/j.1365-2036.2004.02027.x.
14. Wang ZH, Gao QY, Fang JY. Meta-analysis of the efficacy and safety of Lactobacillus-containing and Bifidobacterium-containing probiotic compound preparation in Helicobacter pylori eradication therapy. J Clin Gastroenterol. 2013;47(1):25-32. doi: 10.1097/MCG.0b013e318266f6cf.
15. Zhang MM, Qian W, Qin YY, He J, Zhou YH. Probiotics in Helicobacter pylori eradication therapy: a systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol. 2015;21(14):4345-4357. doi: 10.3748/wjg.v21.i14.4345.
16. Gong Y, Li Y, Sun Q. Probiotics improve efficacy and tolerability of triple therapy to eradicate Helicobacter pylori: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med. 2015;8(4):6530-6543.
17. Lu C, Sang J, He H, et al. Probiotic supplementation does not improve eradication rate of Helicobacter pylori infection compared to placebo based on standard therapy: a meta-analysis. Sci Rep. 2016;6(1):23522. doi: 10.1038/srep23522.
18. Aiba Y, Nakano Y, Koga Y, Takahashi K, Komatsu Y. A highly acid-resistant novel strain of Lactobacillus johnsonii No. 1088 has antibacterial activity, including that against Helicobacter pylori, and inhibits gastrin-mediated acid production in mice. Microbiologyopen. 2015;4(3):465-474. doi: 10. 1002/mbo3.252.
19. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain CA, et al. Management of Helicobacter pylori infection-the maastricht V/Florence consensus report. Gut. 2017;66(1):6-30. doi: 10.1136/gutj nl-2016-312288.
20. Zheng X, Lyu L, Mei Z. Lactobacillus-containing probiotic supplementation increases Helicobacter pylori eradication rate: evidence from a meta-analysis. Rev Espanola Enfermedades Dig Organo Of Soc Espanola Patol Dig. 2013;105(8):445-453. doi: 10.4321/s 1130-01082013000800002.
21. Russo M, Nahori MA, Lefort J, et al. Suppression of asthma-like responses in different mouse strains by oral tolerance. Am J Respir Cell Mol Biol. 2001;24(5):518-526. doi: 10.1165/ajrcmb.24.5.4320.
22. Losonsky GA, Johnson JP, Winkelstein JA, Yolken RH. Oral administration of human serum immunoglobulin in immunodeficient patients with viral gastroenteritis. A pharmacokinetic and functional analysis. J Clin Invest. 1985;76(6):2362-2367. doi: 10.1172/jci1 12248.