Tạp chí Nghiên cứu Y học là Tạp chí khoa học của Trường Đại học Y Hà Nội, xuất bản tối đa 12 số tiếng Việt và tiếng Anh hàng năm. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Y học dự phòng, Y tế công cộng và Y xã hội học nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức và thực hành trong các chuyên ngành của Y học.

Tập 173 Số 12E13 (2023)

DOI: https://doi.org/10.52852/tcncyh.v173i12E13

Đã xuất bản: 2024-02-02

Các bài báo

1. Detection of pathogenic variants related to severe dominant monogenic diseases by non-invasive prenatal testing (NIPT-SGD)
Dao Thi Trang, Luong Thi Lan Anh, Nguyen Duy Anh, Nguyen Huu Duc Anh, Nguyen Thi Sim, Nguyen Thi Hao, Tang Hung Sang, Tran Vu Uyen, Nguyen Hoai Nghia, Giang Hoa
Trang: 1-8
3. Acute and sub-chronic toxicological evaluation of Boga -TN tablets in experimental animals
Bui Hoang Anh, Truong Thi Thu Huong, Pham Thanh Tung, Pham Thi Van Anh, Dang Thi Thu Hien, Le Nguyen Thu Dung, Pham Thuy Phuong
Trang: 18-26
7. Reproductive/developmental toxicity screening test of kovir capsules in mice
Pham Thi Van Anh, Dau Thuy Duong, Nguyen Huu Thang, Nguyen Thi Huong Lien, Nguyen Minh Duc, Mai Phuong Thanh
Trang: 54-62
24. Post-traumatic stress disorder due to COVID-19 pandemic on healthcare workers in various hospitals in Da Nang, 2021
Cu Ngoc Tung Lam, Le Thi Thanh Xuan, Nguyen Thanh Thao, Pham Thi Quan, Nguyen Ngoc Anh, Ta Thi Kim Nhung, Nguyen Quang Thuc, Luong Mai Anh
Trang: 207-218
26. Post-traumatic stress disorders due to COVID-19 pandemic on healthcare workers in some hospitals in Hanoi, 2021
Tran Hoang Duong, Ta Thi Kim Nhung, Nguyen Thanh Thao, Pham Thi Quan, Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Quang Thuc, Luong Mai Anh, Le Thi Thanh Xuan
Trang: 229-239
31. Analgesic effects of ich phu dan capsules in experimental animals
Pham Thanh Tung, Ninh Thi To Anh, Pham Quoc Su, Nguyen Thi Lan, Pham Viet Hoang, Pham Thi Van Anh, Dau Thuy Duong
Trang: 267-272
Xem tất cả các số