Tạp chí Nghiên cứu Y học là Tạp chí khoa học của Trường Đại học Y Hà Nội, xuất bản tối đa 12 số tiếng Việt và tiếng Anh hàng năm. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Y học dự phòng, Y tế công cộng và Y xã hội học nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức và thực hành trong các chuyên ngành của Y học.

Tập 160 Số 12V1 (2022)

DOI: https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1

Đã xuất bản: 2023-01-10

Các bài báo

2. Xây dựng quy trình sản xuất bộ mẫu ngoại kiểm nấm
Nguyễn Xuân Đạt, Vũ Thị Bích Hồng, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Thúy Hà, Lê Văn Hưng, Đặng Thị Ngọc Dung
Trang: 8-17
21. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hội chứng DiGeorge ở trẻ em
Đặng Thị Ngọc Lan, Ngô Diễm Ngọc, Lê Hồng Quang, Lê Trọng Tú, Đặng Thị Hải Vân
Trang: 156-165
22. Một số yếu tố nguy cơ của biến chứng giãn lớn động mạch vành ở bệnh nhân Kawasaki
Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thảo Nguyên, Vũ Thị Duyên, Lê Thị Phượng, Nguyễn Thị Hải Anh, Đặng Thị Hải Vân
Trang: 166-174
Xem tất cả các số