Tạp chí Nghiên cứu Y học là Tạp chí khoa học của Trường Đại học Y Hà Nội, xuất bản tối đa 12 số tiếng Việt và tiếng Anh hàng năm. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Y học dự phòng, Y tế công cộng và Y xã hội học nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức và thực hành trong các chuyên ngành của Y học.

Tập 146 Số 10 (2021)

DOI: https://doi.org/10.52852/tcncyh.v146i10

Đã xuất bản: 2021-11-26

Các bài báo

Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh xơ gan tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa năm 2021
Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thái Minh, Dương Quốc Bảo, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Quang Dũng
Trang: 167-175
Xem tất cả các số