DOI: https://doi.org/10.52852/tcncyh.v153i5

Đã xuất bản: 2022-06-14

Các bài báo

1. Xác định đột biến gen GBA trên bệnh nhân Parkinson
Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Huy Thịnh, Trần Vân Khánh
Trang: 1-9