DOI: https://doi.org/10.52852/tcncyh.v146i10

Đã xuất bản: 2021-11-26

Các bài báo

Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh xơ gan tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa năm 2021
Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thái Minh, Dương Quốc Bảo, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Quang Dũng
Trang: 167-175